ไทย-ไลซาท ใส่ใจชุมชน

18 Apr 2023

ทวิชชัย วัฒนพิศิษฐ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ในเครือบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบถังขยะอินทรีย์ ในโครงการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2566 ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนชุมชนและสังคม ในการลดปริมาณขยะมูลฝอย เพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลสิ่งแวดล้อม

ไทย-ไลซาท ใส่ใจชุมชน

โดยมี สุเมธ ภิญโญรัตนโชติ (ที่ 3 จากซ้าย) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต จ.พระนครศรีอยุธยา