EXIM BANK และสำนักงานเขตพญาไท จัดทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ ใช้บำรุงพืชผักปลอดสารพิษในโครงการ "สวนผักรักษ์พอเพียง"

31 May 2021

นางวรรธนา มงคลศรี (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ร่วมกับนางเบญญา อินทรวงศ์โชติ (ขวา) ผู้อำนวยการเขตพญาไท เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ เพื่อนำไปใช้ในโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ "สวนผักรักษ์พอเพียง" บริเวณด้านข้างสวนพญาไทภิรมย์ ซึ่ง EXIM BANK และสำนักงานเขตพญาไท ร่วมกันดำเนินการเพื่อให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงใช้เป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยและสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

EXIM BANK และสำนักงานเขตพญาไท จัดทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ ใช้บำรุงพืชผักปลอดสารพิษในโครงการ "สวนผักรักษ์พอเพียง"