ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๗:๕๔ น.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยศรีปทุม”

ม.ศรีปทุม ถวายมุทิตาสักการะ พระพรหมบัณฑิต (อายุวัฒน์ ๖๔ปี) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ทั่วไป—๑๗ ก.ย. ๖๒

ผู้แทนอธิการบดี ม.ศรีปทุม ถวายมุทิตาสักการะ พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และนำนักศึกษาเข้ารับมอบทุนการศึกษา ในพิธีอายุวัฒน์ ๖๔ ปี รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริงรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนอธิการบดี ถวายมุทิตาสักการะ แด่

ภาพข่าว: เตรียมพร้อม! เด็กสหกิจศึกษานานาชาติ ก่อนบินลัดฟ้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ทั่วไป—๑๗ ก.ย. ๖๒

นักศึกษา ม.ศรีปทุม เข้ารับการสัมภาษณ์และคัดเลือกประเทศสำหรับการเข้าฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสัมภาษณ์และเลือกประเทศสำหรับสหกิจศึกษานานาชาติ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา , ฝรั่งเศส , ออสเตเลีย,

ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2562 ทั่วไป—๑๖ ก.ย. ๖๒

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2562 จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันแก่นักเรียน นักศึกษา เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน อาจารย์ภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์

ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดงาน Freshy Day 2019 ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๖๒

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี จัดงาน "Freshy Day" การประกวด Freshy Boy & Freshy Girl ประจำปี 2562 นอกจากการเรียนที่เข้มข้นแล้ว นักศึกษายังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่เชื่อว่าทุกมหาวิทยาลัยต้องมีคือ "การประกวดดาว-เดือน"

บูชาคุณแห่งครู! คณะสถาปัตย์ ม.ศรีปทุม จัดพิธีครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๖๒

พิธีครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 26 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะกรรมการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์๙รูป และทำพิธีครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม

ม.ศรีปทุม ร่วมขับเคลื่อนเวทีวิชาการ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The 43rd ASAIHL ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๖๒

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจาก สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมต้อนรับอดีตอธิการบดี และหัวหน้าภาคสาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัย ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๒

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ อุสาหะ ผู้ช่วยอธิการบดี ,รศ. ดร. ชลธิศ ดาราวงษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และอาจารย์ นันท์วดี ชัยจินดา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

ศาลาเรือนไม้ญี่ปุ่น Japanese Pavilion ที่ระลึกครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๒

"Japanese Pavilion" หรือศาลาญี่ปุ่น ที่ระลึก ฉลองวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม จากมหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen เมื่อเร็วๆนี้ คณาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น และคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

SRIPATUM USR ผนึกกำลัง การบินไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคอีสาน ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยนักศึกษา SPU นำน้ำดื่ม SRIPATUM USR Drinking Water ร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 100 โหล ส่งมอบให้กับ คุณณัฏฐพงศ์ โภไคยรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาการตลาด พร้อมด้วย

Japanese Pavilion ที่ระลึกครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๒

"Japanese Pavilion" หรือศาลาญี่ปุ่น ที่ระลึก ฉลองวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม จากมหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen เมื่อเร็วๆนี้ คณาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น และคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ภาพข่าว: ศรีปทุม เดินหน้าดัน วิทยาลัยระบบราง ตอบโจทย์การขยายตัวการคมนาคมระบบรางในประเทศไทย ทั่วไป—๑๐ ก.ย. ๖๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต มณีศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจากวิศวกรรม นำทีมนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบราง มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 11 คน เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ที่ Hunan Vocational College of Railway Technology

ม.ศรีปทุม ทำดีถวายในหลวง ร.10 เทิดพระเกียรติ 67 พรรษา ทั่วไป—๑๐ ก.ย. ๖๒

มหาวิทยาลัยศรีปทุม "ทำความดี ด้วยหัวใจ" ถวายในหลวง ร.10 ด้วยการร่วมทำบุญถวายเครื่องไทยทาน-จตุปัจจัย ในงานบวชเนกขัมศีลจาริณี (บวชชีพราหมณ์) ถือศิลปฎิบัติธรรม ณ วัดบางบัว เมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี

SPU บริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ สู่สังคม ทั่วไป—๖ ก.ย. ๖๒

SPU Education mall สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการจัดการประชุมและนิทรรศการ แก่ศูนย์การประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

เปิดเวทีเสวนา SPU Tech Talk Season 5 #2 กับ สุดยอดนักการตลาด ดิจิตอล มาเก็ตติ้ง เจ้าของไอเดีย ทั่วไป—๖ ก.ย. ๖๒

SPU เปิดเวทีเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง พบกับสุดยอดนักการตลาด ดิจิตอล มาเก็ตติ้ง กับไอเดีย การสร้างธุรกิจ PenGuin Eat Shabu ให้ปัง" ในเสวนา Tech Talk SPU Season 5 #2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ภาพข่าว: เริ่มต้นแล้ว!!! ม.ศรีปทุม ชลบุรี กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันการบริหารจัดการร้านค้าปลีก ทั่วไป—๕ ก.ย. ๖๒

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรีร่วมกับบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมการแข่งขันการบริหารจัดการร้านค้าปลีก โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ MOU ระหว่างบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กับคณะบริหารธุรกิจ

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดอบรมหลักสูตร สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ยกระดับ National e-Payment ทั่วไป—๔ ก.ย. ๖๒

SPU Education mall ขานรับนโยบายภาครัฐ จัดโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ อัพสกิล เพิ่มทักษะ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หนึ่งในสถาบันที่ถือว่าเป็น

ม.ศรีปทุม ผนึก 3 สมาคม AIAT ATCI Thai IOT MOU ร่วมสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ทั่วไป—๔ ก.ย. ๖๒

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย,สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย และสมาคมไทยไอโอที MOU ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ตอบโจทย์การพัฒนา Thailand 4.0 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วม พิธีครอบครูไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ ทั่วไป—๓ ก.ย. ๖๒

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์และบุคลากร ทุกท่านเข้าร่วมแสดงความเคารพและเสริมสิริมงคล ใน "พิธีครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม" ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 26 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ 2562 ณ โถงนิทรรศการ

ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดี กรมยุทธโยธาทหารบก ครบรอบ 115 ปี ทั่วไป—๓๐ ส.ค. ๖๒

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 115 ปี กรมยุทธโยธาทหารบก พร้อมมอบเงินบริจาค สมทบทุน กองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือกำลังพล

ม.ศรีปทุม ต้อนรับ วชช.สงขลา เข้าศึกษาระบบ e-Learning SPU ทั่วไป—๓๐ ส.ค. ๖๒

ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วชช.สงขลา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล แบบ e-Learning และการผลิตสื่อการสอน ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์

ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—๓๐ ส.ค. ๖๒

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ ,

ภาพข่าว: ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ตัวแทนทีมประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ ทั่วไป—๓๐ ส.ค. ๖๒

นายธนกร สาลี (น้องอาร์ม) ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ตัวแทนทีมประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยวและชนะเลิศประเภททีม ASEAC 2019 (AUDITION SOUTHEAST ASIA CHAMPIONSHIP 2019) AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1

เปิดประสบการณ์! เรียนรู้นอกห้องเรียน นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กับเด็กดิจิทัลมีเดีย ทั่วไป—๓๐ ส.ค. ๖๒

เปิดประสบการณ์ การเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อค้นหาแรงบันดาลใจและไอเดียความคิดสร้างสรรค์ไปกับนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม @นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ อาจารย์นภนต์ คุณะนิติสาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะดิจิทัลมีเดีย

ภาพข่าว: ร่วมยินดี! ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติคุณ ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๖๒

ผู้บริหารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม เข้ารับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ "ศิษย์เก่าเกียรติคุณ" ด้านบริการสังคม ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการพิเศษ

เด็กเก่ง! บริหาร สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม รับมอบทุนเรียนดี โมเดอร์นฟอร์ม62 ทั่วไป—๒๗ ส.ค. ๖๒

สองนักศึกษาเก่ง จากคณะบริหารธุรกิจและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม เข้ารับมอบทุนเรียนดี "ทุนการศึกษา โมเดอร์ฟอร์ม ประจำปี 2562" อาจารย์อภิชญา พิภวากร อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์จรรยา ผลประเสริฐ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ภาพข่าว: JKN จับมือ ม.ศรีปทุม พัฒนาบัณฑิตส่งเสริมอุตสาหกรรมคอนเทนต์ ทั่วไป—๒๖ ส.ค. ๖๒

คุณพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ (ซ้าย) รองกรรมการสายงานบริหาร บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ผู้นำการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับสากล และ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมทางวิชาการ

ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ1 ระดับประเทศ กิจกรรมแม็คโครร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ทั่วไป—๒๓ ส.ค. ๖๒

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี นำโดยนายเจตน์สฤษดิ์ โชติภูมนันท์ ,น.ส.สุทินา บุญเจริญ ,น.ส.เมรินทร์ แซ่อึ้ง , น.ส.ปรีชญา เปรมใจ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นปินัทธ์ จ่าดา หัวหน้าสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมงาน รวมใจ กองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมร่วมบริจาคเงินทำบุญสมทบเข้าสู่กองทุนแผ่นดิน ทั่วไป—๒๓ ส.ค. ๖๒

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี นำโดยอาจารย์ณิชาภา เทียมคลี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยว่าที่พันตรีฤทธิฤกษ์ ราชภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานรองอธิการบดี เดินทางร่วมงานกิจกรรม "รวมใจ กองทุนแม่ของแผ่นดิน" และมหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ ISMED มุ่งส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี ทั่วไป—๒๓ ส.ค. ๖๒

พิธีลงนาม ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๖๒

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ กับโครงการ SoftTalk #3 โดยได้รับเกียรติจาก พี่แนท หรือ คุณวสุ วิรัชศิลป์ สถาปนิกห้อง lab ทางสถาปัตยกรรม Vaslab Architecture ที่มีผลงานการออกแบบด้าน