สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ SBS SPU เปิดเวทีเสวนา "บุกตลาดจีน กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ" เตรียมนักศึกษาก้าวสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศยุคดิจิทัล

08 Apr 2024

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้พร้อมสำหรับโลกธุรกิจการค้าระหว่างประเทศยุคใหม่ ล่าสุด สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในเปิดประสบการณ์เมืองแห่งการค้าจีน กับเจาะลึกโอกาสการค้ายุคดิจิทัล ในตลาดต่างประเทศ (The Series) หัวข้อ "บุกตลาดจีน กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ"

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ SBS SPU เปิดเวทีเสวนา "บุกตลาดจีน กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ" เตรียมนักศึกษาก้าวสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศยุคดิจิทัล

สำหรับกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ SPU ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้เชี่ยวชาญโดยได้รับเกียรติจาก คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการธุรกิจ มาเป็นวิทยากรบรรยายและแชร์ประสบการณ์จริงเกี่ยวกับกลยุทธ์การบุกตลาดจีนในยุคดิจิทัล พร้อมด้วย ผศ.ดร สุธินี มงคล หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และ ดร.รุ่งธิวา วงศ์ประชา อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมพูดคุยและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การทำธุรกิจในประเทศจีน ,เทรนด์ธุรกิจยุคดิจิทัล ,โอกาสและอุปสรรคในการค้ากับจีน ,เทคนิคการเจรจาต่อรองธุรกิจ และแชร์ประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ถามตอบกับวิทยากร

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อัปสกิลต่อยอดไอเดีย กิจกรรมนี้ นับเป็นโอกาสอันดีให้นักศึกษา SPU ได้เรียนรู้ทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล ณ ห้องออดิทรอเรียม 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

และกิจกรรมเสวนาฯนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้พร้อมสำหรับโลกธุรกิจยุคใหม่

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ SBS SPU เปิดเวทีเสวนา "บุกตลาดจีน กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ" เตรียมนักศึกษาก้าวสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศยุคดิจิทัล