"เด็กล้ำ!" นักศึกษา SE SPU คว้ารางวัลรองชนะเลิศ Best Paper ผลงานนวัตกรรมเนื้อสัตว์แพลนต์เบส สุดยอดแห่งความยั่งยืน

23 Apr 2024

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภาคภูมิใจนำเสนอความสำเร็จของนักศึกษาคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายณัฐกิตติ์ ทองคำ และ นางสาวทักษพร สุกิจญาณ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โชว์ศักยภาพความรู้ความสามารถ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (Best Paper) ประเภทบทความนวัตกรรมด้านความยั่งยืน จากผลงานวิจัย "นวัตกรรมเนื้อสัตว์แพลนต์เบสจากขนุนอ่อน และต้นอ่อนทานตะวันสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคในกลุ่ม NCDs" ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

"เด็กล้ำ!" นักศึกษา SE SPU คว้ารางวัลรองชนะเลิศ Best Paper ผลงานนวัตกรรมเนื้อสัตว์แพลนต์เบส สุดยอดแห่งความยั่งยืน

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงรักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้มอบรางวัลแก่นักศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มอบของที่ระลึก  ซึ่งรางวัลชนะเลิศได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม และรองชนะเลิศอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับผลงานวิจัย "นวัตกรรมเนื้อสัตว์แพลนต์เบสจากขนุนอ่อน และต้นอ่อนทานตะวันสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคในกลุ่ม NCDs" มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เนื้อสัตว์แพลนต์เบสจากขนุนอ่อนและต้นอ่อนทานตะวัน อุดมไปด้วยโปรตีน ไฟเบอร์ และสารอาหารสำคัญ ช่วยลดความเสี่ยงของโรค NCDs ต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมอาหาร

รางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของนักศึกษา SE SPU ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้ พัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งมั่นส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและความรู้ที่จำเป็น เตรียมพร้อมสู่อนาคตที่ท้าทาย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม รู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของนักศึกษา และขอแสดงความยินดีกับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้

"เด็กล้ำ!" นักศึกษา SE SPU คว้ารางวัลรองชนะเลิศ Best Paper ผลงานนวัตกรรมเนื้อสัตว์แพลนต์เบส สุดยอดแห่งความยั่งยืน