"SPU ห่วงใย! จัดโครงการตรวจรักษาส่วนหัตถการ ดูแลสุขภาพบุคลากร บรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรม"

04 Apr 2024

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) โดยสำนักงานบุคคล จัดโครงการตรวจรักษาส่วนหัตถการ เพื่อดูแลสุขภาพบุคลากร SPU และได้จัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจรักษา โดยเริ่มจาก "หมอเก่ง" ที่จะตรวจดูอาการเบื้องต้นให้แก่บุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่มีอาการ Office Syndrome ปวดตึง คอ บ่า ไหล่ ภูมิแพ้ ปวดหลัง ชามือชาเท้า และรองช้ำ

"SPU ห่วงใย! จัดโครงการตรวจรักษาส่วนหัตถการ ดูแลสุขภาพบุคลากร บรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรม"

หลังจากตรวจอาการเบื้องต้นแล้ว บุคลากร SPU จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ไม่ต้องนวดผ่อนคลาย: แพทย์จะให้คำแนะนำและวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้น ส่วนกลุ่มที่มีอาการเป็นระยะเวลานาน: แพทย์จะส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาด้วยวิธีนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อตามอาการที่ "หมอเล็ก" และ "หมอต้อม" (หมอตาบอด) เป็นผู้ดูแล โดยโครงการตรวจรักษาส่วนหัตถการนี้ จัดขึ้นทุกวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 3 เมษายน 2567 เป็นจำนวน 7 ครั้ง ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร และบุคลากร SPU เข้าร่วมรับการตรวจรักษาเป็นจำนวนมาก ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องคลินิกแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

โครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีต่อบุคลากร โดยมุ่งหวังให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง และสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข

 

"SPU ห่วงใย! จัดโครงการตรวจรักษาส่วนหัตถการ ดูแลสุขภาพบุคลากร บรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรม"