ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม | newswit

CoTH SPU รวมพลังจิตอาสา เก็บขยะชายหาดสามร้อยยอด
CoTH SPU รวมพลังจิตอาสา เก็บขยะชายหาดสามร้อยยอด
มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) – 10:34
CoTH SPU ฝึกงานได้งาน #3 ร่วมกับ
CoTH SPU ฝึกงานได้งาน #3 ร่วมกับ
WINGSPAN SERVICES COMPAY LIMITED เพิ่มความรู้และทักษะ สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมงานในอุตสาหกรรมการบิน – สำหรับ 09:02
SPU เปิดตัวนายกสโมสรนักศึกษาใหม่
SPU เปิดตัวนายกสโมสรนักศึกษาใหม่
ป้ายแดง ประจำปีการศึกษา 2567 ขิม นางสาววฤนท์ธร น้ำเพ็ชร DEK วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศรีปทุม – 09:01
ส่อง! DEK SPU บินลัดฟ้าสู่เวียดนาม
ส่อง! DEK SPU บินลัดฟ้าสู่เวียดนาม
เปิดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศ ผ่านโครงการ Language and Cultural Immersion Trip in Vietnam...Trip 01 Mar
รวมพลชาววิศวฯศรีปทุม ครั้งยิ่งใหญ่!!
รวมพลชาววิศวฯศรีปทุม ครั้งยิ่งใหญ่!!
วิศวฯคืนถิ่น SEAN HOMECOMING 2024 พบกัน 23 มี.ค. 67 – "วิศวฯคืนถิ่น" SEAN HOMECOMING 29 Feb
ร่วมยินดี! DEK เก่ง ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ร่วมยินดี! DEK เก่ง ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
SPU คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้านคุณธรรมและจริยธรรมนานาชาติ 2024 – 29 Feb
คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม พัฒนาศักยภาพคณาจารย์
คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม พัฒนาศักยภาพคณาจารย์
การใช้ AI พัฒนาการเรียนการสอน และการสร้าง WEB ด้วย Google Sites ผ่านโครงการ SBS TRAIN THE TRAINER – 28 Feb
ม.ศรีปทุม ส่งมอบความสุขสวัสดีปีใหม่
ม.ศรีปทุม ส่งมอบความสุขสวัสดีปีใหม่
2024 ผอ.เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน – 28 Feb
ม.ศรีปทุม รับมอบโล่ที่ระลึกสถาบัน
ม.ศรีปทุม รับมอบโล่ที่ระลึกสถาบัน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง – ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 27 Feb
DEK SBS SPU เปิดประสบการณ์เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
DEK SBS SPU เปิดประสบการณ์เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
กับผู้บริหารบริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด – 27 Feb
CoTH SPU ฝึกงานได้งาน #2 ร่วมกับ
CoTH SPU ฝึกงานได้งาน #2 ร่วมกับ
Bangkok Airway เพิ่มความรู้และทักษะการทำงานในธุรกิจการบิน มุ่งสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมงานในอุตสาหกรรมการบิน – 27 Feb
คณะบริหารธุรกิจ SPU จับมือ บริษัท
คณะบริหารธุรกิจ SPU จับมือ บริษัท
ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เปิดสัมภาษณ์ DEK SBS เข้าร่วมทำงานผ่าน โครงการ The Success Insurance Talent 27 Feb
DEK IT SPU จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
DEK IT SPU จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
เนื่องในวันมาฆบูชา 2567 – สำหรับความสำคัญของวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 คำว่า "มาฆะ" นั้น 27 Feb
LSC SPU MOU สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
LSC SPU MOU สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มุ่งพัฒนากำลังคนโลจิสติกส์ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น และเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต – ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ 23 Feb
SE SPU ร่วมมือ Youth In Charge
SE SPU ร่วมมือ Youth In Charge
(YIC) หารือ มุ่ง Charge พลังเยาวชนขับเคลื่อนประเทศในอนาคต กับโครงการ International Youth Festival – 23 Feb
ส่อง! DEK SE SPU เปิดประสบการณ์เรียนรู้
ส่อง! DEK SE SPU เปิดประสบการณ์เรียนรู้
อุตสาหรรมการเกษตรสมัยใหม่ กับผู้บริหาร บริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด – 23 Feb
เปิดประสบการณ์เรียนรู้ DEK คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
เปิดประสบการณ์เรียนรู้ DEK คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
SPU กับ CEO บริษัท เดอร์มา เฮลท์ จำกัด – 23 Feb
ม.ศรีปทุม เปิดบ้านตอนรับนักศึกษาใหม่ทุนตัวจริง
ม.ศรีปทุม เปิดบ้านตอนรับนักศึกษาใหม่ทุนตัวจริง
SPU'67 เข้ารับการปฐมนิเทศฯ คึกคัก! – 22 Feb
สาขาบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม จัดงาน
สาขาบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม จัดงาน
SBS Market Fair #6 เปิดพื้นที่เด็กมีของ เรียนรู้การเป็นนักธุรกิจและผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากประสบการณ์จริง – 22 Feb
คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ขอเชิญนักเรียน
คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ขอเชิญนักเรียน
นักศึกษา เข้าร่วมงานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับอีสปอร์ต TEGL20 Thailand Esports in The Global Landscape 24 – 22 Feb
ว.การบินและคมนาคม SPU เปิดบ้าน
ว.การบินและคมนาคม SPU เปิดบ้าน
2024 ต้อนรับน้องๆด้วยพลังแห่งรัก กับฟรีคอนเสิร์ต แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข – 21 Feb
SPU ขอเชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย และนักศึกษาทุกชั้นปี
SPU ขอเชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย และนักศึกษาทุกชั้นปี
เข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2024 มุ่งคว้าสิทธิ์แข่งขันต่อในระดับโลก – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 Feb
คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม จับมือ
คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม จับมือ
ทีมงาน PIXELA PROJECT จัดสัมมนาให้ความรู้ Vtuber Planning สุด EXCLUSIVE!! – 19 Feb
เด็กเก่ง! คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
เด็กเก่ง! คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
SPU คว้ารางวัล บทความนวัตกรรมด้านความยั่งยืน ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน ครั้งที่ 8 – 19 Feb
คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้การสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟิก
คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้การสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟิก
น้องๆม.ปลาย ผ่านกิจกรรม short course creative infographic โดย อ. Rusdy Rosli – 19 Feb
2 ผู้บริหาร SPU คว้ารางวัลนักบริหารการศึกษาดีเด่น
2 ผู้บริหาร SPU คว้ารางวัลนักบริหารการศึกษาดีเด่น
2567 สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย – วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 19 Feb
DEK LSC SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
DEK LSC SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
เข้าศึกษาดูงาน Betterland Distribution Center ผู้ให้บริการคลังสินค้าและกระจายสินค้าครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย – 19 Feb
SoDA SPU จับมือมหาวิทยาลัยชื่อดัง
SoDA SPU จับมือมหาวิทยาลัยชื่อดัง
ร่วมออกแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์ในงาน International Student Workshop – ผศ.กนกวรรณ อุสันโน หัวหน้าสาขาสถาปัตยกรรม 16 Feb