มหาวิทยาลัยศรีปทุม ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ม.ศรีปทุม มุ่งปั้นบัณฑิตพันธุ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

๐๕ พ.ค. ๒๕๖๔ ๑๐:๔๗

เมื่อ (3 พ.ค.64) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเชิญจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปราย เรื่องนโยบายการสนับสนุนโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

๐๙ พ.ค. ๒๕๖๔ ๐๐:๐๐