ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล ให้การต้อนรับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม

23 Apr 2024

นายอร่าม พิมพ์ผกา รักษาการผู้จัดการแผนกโครงการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทผู้ให้บริการงานด้านการออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้การต้อนรับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มานิเทศนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม โครงการสหกิจศึกษาที่บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล ให้การต้อนรับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม

ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล ให้การต้อนรับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม