สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ LA SPU จัดกิจกรรม LA ENGLISH TALENT 2024 : WRITING AND SPEAKING ฝึกภาษาอังกฤษ สนุก ลุ้นรางวัล!

17 Apr 2024

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม Active Learning โครงการ LA ENGLISH TALENT 2024 : WRITING AND SPEAKING เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ให้กับนักศึกษา SPU จากคณะต่างๆ อาทิ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน และร่วมสนุกๆ พร้อมลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมาย ที่มาพร้อมกับกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม CULTURAL- Cultural Festival Exhibition ชิงเงินรางวัลและรับใบประกาศนียบัตร ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และรายวิชาเอกทางด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยมี ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ SPU เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้ จัดโดย สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ LA SPU จัดกิจกรรม LA ENGLISH TALENT 2024 : WRITING AND SPEAKING ฝึกภาษาอังกฤษ สนุก ลุ้นรางวัล!

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ LA SPU จัดกิจกรรม LA ENGLISH TALENT 2024 : WRITING AND SPEAKING ฝึกภาษาอังกฤษ สนุก ลุ้นรางวัล!