ภาพข่าว: กระทรวงการคลังแต่งตั้ง บมจ.ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้จัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2551

10 Oct 2007

กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

นายอุทิศ ธรรมวาทิน รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 โดยมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน และมอบหมายให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 โดยพันธบัตรดังกล่าวมีอายุ 3 ปี วงเงินรวม 6,000 ล้านบาท ณ ห้องโกมุท ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2550 (รายละเอียดติดตามจากข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 91/2550)

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net