ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง | newswit

กรมประมง เข้าพบ อธิบดีกรมประมง
กรมประมง เข้าพบ อธิบดีกรมประมง
เพื่อหารือแนวทางการนำเข้าวัตถุดิบทดแทนเพื่อแปรรูปส่งออก – Oct 2019
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีเฮ! หลังกรมประมงหารือห้องเย็น เพิ่มปริมาณรับซื้อกุ้งจาก 6 ตัน เป็น 10 ตันต่อราย – ทั้งนี้ จากการเปิดรับสมัครเกษตรกรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการดังกล่าว ผลปรากฏว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเข้าร่วมโครงการฯ ในเบื้องต้นประมาณ 1,200 ราย และมีห้องเย็นเข้าร่วมรับซื้อกุ้งในโครงการฯ จำนวน 24 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่การเพาะเลี้ยงกุ้ง 23 จังหวัด ซึ่งจากข้อมูลเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์โครงการฯ
กกร.ร่วมเอกชนแจงการดำเนินการภาคเอกชนในการแก้ปัญหา
กกร.ร่วมเอกชนแจงการดำเนินการภาคเอกชนในการแก้ปัญหา
– สมาคมกุ้งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมการประมงนอกน่านไทย สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย Jan 2016
นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ปฏิเสธนำเข้ากุ้งจากอินโดนีเซียจนทำให้ราคาในประเทศตกต่ำ – ส่วนการที่สมาคมฯเข้าพบกรมประมงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อขอให้กรมประมงอำนวยความสะดวกในการนำเข้ากุ้ง เพราะขณะนั้นผลผลิตกุ้งในไทยในช่วง 4 เดือนแรกมีปริมาณน้อยมาก ผู้ประกอบการห้องเย็นจึงต้องการหากุ้งมาผลิต เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเพื่อส่งออก และส่วนใหญ่เป็นการนำเข้ากุ้งต้มสุก
กรมประมง..หารือ ส.อาหารแช่เยือกแข็งไทย ช่วยประคองราคาหน้าโรงงาน ไม่ต่ำกว่า 110 บาท พร้อมผลักดันตั้ง กรอ.ทางออกที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้งตลอดสายการผลิต – นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยหลังการหารือ ว่าขณะนี้สถานการณ์ในภาคอุตสาหกรรมกุ้งของไทย เรียกได้ว่า ดีขึ้นจากที่วิกฤติหนักในช่วง 1 – 2 ปี ที่ผ่านมาจากสาเหตุของการระบาดของโรค EMS โดยในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาผลผลิตกุ้งของไทยเริ่มมีออกสู่ตลาดมากขึ้น
สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย จัดแถลงข่าว “ประกาศจุดยืน-สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการบังคับใช้ พ.ร.บ. การประมง - พ.ร.บ.ต่อต้านการค้ามนุษย์ฯ และแนวทางแก้ไขปัญหา IUU ของประเทศไทย” – ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องวิมานสุริยา
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย แถลงข่าวเรื่อง ความเป็นจริงด้านแรงงานในอุตสาหกรรมกุ้งไทย (The Truth of Thai Shrimp Industry Labour) – สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้อง จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเรื่อง ความเป็นจริงด้านแรงงานในอุตสาหกรรมกุ้งไทย (The Truth of Thai Shrimp Industry Labour) ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี
ภาพข่าว: บูโร เวอริทัส ร่วมจัดสัมมนาแนะนำมาตรฐานอาหารสำหรับผู้ประกอบการภาคใต้ – กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--บูโร เวอริทัส สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ร่วมกับ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนา “มาตรฐานสาหรับผู้ประกอบการอาหาร เลือกอย่างไรให้ได้ประโยชน์” ณ ห้องชโนทัย 1 ชั้น 2 โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการอาหารแช่เยือกแข็งในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีคุณวุฒิสร รักเรืองเดช, ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจมาตรฐานด้านอาหาร บริษัท บูโร
เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “เทคนิคเพิ่มผลิตภาพ เพิ่มศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร” พร้อมฟังกรณีศึกษา จากธุรกิจเกษตรอาหารชั้นนำ - 11 พ.ค. 55 – กรุงเทพฯ--3 พ.ค.--สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมาเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ภายใต้การสนับสนุนขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) แจ้งกำหนดจัดงานสัมมนาในหัวข้อ
ภาพข่าว: ผนึกกำลังสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ 3 สมาคม ขับเคลื่อนผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร – กรุงเทพฯ--9 มี.ค.--สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ผนึกกำลัง 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ผลักดันการเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร โดยลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกัน ทั้งนี้
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย จัดแถลงข่าวเรื่องราคากุ้ง – กรุงเทพฯ--11 มิ.ย.--สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย จัดแถลงข่าวเรื่องราคากุ้ง ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย อาคารสาธรธานี 2 ถ.สาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพฯ(สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : โทร.02-253-5622-4 ต่อ
ผู้เลี้ยงกุ้งอัดยับ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยค้านช่วยเหลือเกษตรกร – กรุงเทพฯ--17 ก.ค.--ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี นายเอกพจน์ ยอดพินิจ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงกรณีที่สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ยื่นหนังสือคัดค้านการเปิดรับจำนำกุ้งขาวของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตราคากุ้งตกต่ำว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้น และเป็นการแสดงความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของสมาคมแช่เยือกแข็งอย่างที่สุด มุ่งแต่จะซื้อกุ้งราคาถูก
สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน ส่งเสริมการส่งออกอาหารทะเลไทยในตลาดโลก – กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--GTZ สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) ร่วมกับกรมประมง และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ให้การสนับสนุนผู้ผลิตอาหารทะเลของไทยในการแสดงสินค้าอาหารทะเล ในงาน “ยูโรเปียน ซีฟู้ด เอ็กซโปซิชั่น 2007” (European Seafood Exposition) งานแสดงสินค้าอาหารทะเลประจำปีแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่กรุงบรัสเซลส์
ข่าวซุบซิบ: นายกสมาคมอาหารเยือกแข็ง – กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น ปีที่แล้วนับเป็นปีทองทางธุรกิจของ พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ บิ๊กบอสกลุ่มรูบิคอนและซี แวลู ที่ปัจจุบันพ่วง นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง อีกหนึ่งตำแหน่ง เพราะเขาเป็นคีย์แมนที่ทำให้ดีลการร่วมทุนระหว่างรูบิคอนกับ Bumble Bee Foods เจ้าของแบรนด์ทูน่ากระป๋องอันดับ 2 ของโลก ประสบความสำเร็จ มาปีนี้น่าจะเป็นปีทองด้านการเรียนของเขา เพราะเดือนนี้จะเข้ารับปริญญาถึง
สมาคมกุ้งไทยร่วมเหินฟ้าไปวอชิงตัน ชี้แจง-ตอบข้อซักถามไอทีซี 14 ก.ย.นี้ หวังไทยได้รับการพิจารณาฯ อย่างสมเหตุผลและเป็นประโยชน์ – กรุงเทพฯ--9 ก.ย.--สมาคมกุ้งไทย นายสมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย นายกสมาคมกุ้งไทย เปิดเผยว่า ตนเองและตัวแทนของสมาคมกุ้งไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมชี้แจง-ตอบข้อซักถามกับคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกา หรือไอทีซี (ITC) ในวันที่ 14
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมฟังสัมมนา ตลาดทุน..เส้นทางอาหารไทยสู่ครัวโลก – กรุงเทพฯ--22 ต.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมฟังสัมมนา “ตลาดทุน...เส้นทางอาหารไทยสู่ครัวโลก” ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2547 เวลา 17.30 – 20.30 น. ณ ห้องประชุม 301-302 ชั้น
ธสน.จัดบรรยายพิเศษเรื่อง บริการประกันการส่งออกกุ้งไปสหภาพยุโรป – กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--ธสน. ธสน.และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยร่วมกันจัดบรรยายพิเศษเรื่อง "บริการประกันการส่งออกกุ้งไปสหภาพยุโรป" ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2547 ณ ห้องประชุมสมาคมอาหารแช่แข็งไทย อาคารสาทรธานี เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบริการแก่กลุ่มผู้ประกอบการกุ้งและผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย นายสมพร จิตเป็นธม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2 (Agro-Industry 2002) – กรุงเทพฯ--1 ก.ค.--ม.สงขลานครินทร์ ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้เขต 1 สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และหอการค้าจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2 (Agro-Industry 2002)