เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “เทคนิคเพิ่มผลิตภาพ เพิ่มศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร” พร้อมฟังกรณีศึกษา จากธุรกิจเกษตรอาหารชั้นนำ - 11 พ.ค. 55

03 May 2012

กรุงเทพฯ--3 พ.ค.--สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมาเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ภายใต้การสนับสนุนขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) แจ้งกำหนดจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “เทคนิคเพิ่มผลิตภาพ เพิ่มศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร” วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องกัญญลักษณ์ (บี,ซี) โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพ สุขุมวิท 26

**ร่วมรับฟังกรณีศึกษา “การเพิ่มผลิตภาพ” จากธุรกิจด้านเกษตรและอาหารชั้นนำ ได้แก่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชัชวาล ออร์คิด จำกัด**

นอกจากนี้ ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานและเครือข่ายของท่าน โดยผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา ได้จากไฟล์ที่แนบมานี้ และสามารถกรอกใบสมัครตามไฟล์ที่แนบมานี้ และส่งมายังอีเมล [email protected] ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 1,284 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อาหารว่าง อาหารกลางวัน) พร้อมรับ ส่วนลด 50% ของค่าลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครท่านที่ 3 เป็นต้นไปของหนึ่งองค์กร

สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หมายเลข 02-619-5500 ต่อ 123 (กรรณิกา)

-กผ-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net