ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมฟังสัมมนา "ตลาดทุน..เส้นทางอาหารไทยสู่ครัวโลก"

22 Oct 2004

กรุงเทพฯ--22 ต.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมฟังสัมมนา “ตลาดทุน...เส้นทางอาหารไทยสู่ครัวโลก” ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2547 เวลา 17.30 – 20.30 น. ณ ห้องประชุม 301-302 ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกำหนดการดังนี้

17.30 น.

ลงทะเบียนและร่วมสังสรรค์

Thai Frozen Foods & Thai Foods Processors Networking

Night

18.00 น.

กล่าวต้อนรับ

โดย คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย

ประธานศูนย์ระดมทุนและตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

18.05 น.

กล่าวเปิดงาน

โดย ดร.ผนิศวร ชำนาญเวช

นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

คุณพูนเกียรติ ทังสมบัติ

นายกสมาคมอาหารสำเร็จรูป

18.15 น.

“ตลาดทุน...ร่วมสร้างอาหารไทยสู่ครัวโลก”

โดย คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย

ประธานศูนย์ระดมทุนและตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

19.00 น.

การเสวนา “เคล็ดลับความสำเร็จ...การเติบโตผ่านตลาดทุน”

โดย ดร.ผนิศวร ชำนาญเวช

รองประธานอาวุโส บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)

คุณธีรพงศ์ จันศิริ

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์

จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ โดย คุณเนาวรัตน์ เจริญประพิณ ผู้ดำเนินรายการ

“ก้าวทันตลาดทุน” ช่อง 9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุจรัตน์ พรวรลักษณ์ หรือคุณอังคณา สุทธาชัย

โทร. 0-2229-2030, 0-2229-2018--จบ--