สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย จัดแถลงข่าวเรื่องราคากุ้ง

11 Jun 2008

กรุงเทพฯ--11 มิ.ย.--สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย จัดแถลงข่าวเรื่องราคากุ้ง ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย อาคารสาธรธานี 2 ถ.สาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพฯ(สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

โทร.02-253-5622-4 ต่อ 27