ภาพข่าว: ผนึกกำลังสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ 3 สมาคม ขับเคลื่อนผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร

09 Mar 2012

กรุงเทพฯ--9 มี.ค.--สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ผนึกกำลัง 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ผลักดันการเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร โดยลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกัน ทั้งนี้ โครงการแรกภายใต้บันทึกความร่วมมือนี้ ได้แก่ โครงการพัฒนานักปฏิบัติด้านผลิตภาพในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ด้วยการฝึกอบรมแบบบรรยายและการเรียนรู้ ณ จุดปฏิบัติงานให้แก่วิทยากรที่ปรึกษาทั้ง 4 องค์กรและโรงงานนำร่อง ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2555 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเพิ่มผลิตภาพชาวไทย และชาวญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย

ในภาพซ้าย: (จากซ้ายไปขวา) ดร. พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการและผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ดร. ผณิศวร ชำนาญเวช นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย (TFFA) คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ดส นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

-กผ-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net