สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน ส่งเสริมการส่งออกอาหารทะเลไทยในตลาดโลก

25 May 2007

กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--GTZ

สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) ร่วมกับกรมประมง และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ให้การสนับสนุนผู้ผลิตอาหารทะเลของไทยในการแสดงสินค้าอาหารทะเล ในงาน “ยูโรเปียน ซีฟู้ด เอ็กซโปซิชั่น 2007” (European Seafood Exposition) งานแสดงสินค้าอาหารทะเลประจำปีแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยในงานดังกล่าวผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสแนะนำสินค้าให้แก่ผู้เข้าชมงานที่มาจากประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลก เป็นการเพิ่มโอกาสในการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดยุโรปซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าอาหารทะเลที่สำคัญที่สุดรายหนึ่งของโลก นอกจากนี้ยังได้พบปะเจรจากับคู่ค้าใหม่ๆ และดูแนวโน้มตลาดอาหารทะเลยุโรปเพื่อพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมตามที่ตลาดต้องการ

มร. เจมส์ โทเมคโค ผู้อำนวยการ กลุ่มงานการบริการธุรกิจและการเงิน GTZ กล่าวว่า “การสนับสนุนผู้เลี้ยงกุ้งไทยในการแสดงสินค้าในงานยูโรเปียน ซีฟู้ด เอ็กซโปซิชั่น 2007 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ GTZ ได้ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งของประเทศไทย ในงานแสดงสินค้าดังกล่าว GTZ ยังได้สนับสนุนการจัดงาน ‘ไทย เอ็กโซติก ไนท์’ (Thai Exotic Night) เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยได้พบปะพูดคุยกับนักธุรกิจและบุคคลที่อยู่ในแวดวงอาหารทะเลในยุโรป รวมทั้ง สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรป พร้อมกับเผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าของโครงการควบคุมมาตรฐานอาหารทะเลของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) ของ กรมประมงที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจอาหารทะเลไทยในตลาดยุโรปและในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน”

ในปี 2549 ที่ผ่านมา ประเทศไทยส่งออกสินค้าอาหารทะเลประมาณ 2 พันล้านตัน มีมูลค่าประมาณ 5.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในจำนวนดังกล่าวคิดเป็นการส่งออกกุ้งจำนวน 350,000 ตัน มีมูลค่าประมาณ 2.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากที่ประเทศไทยสามารถผลิตกุ้งได้จำนวนทั้งสิ้น 500,000 ตัน ในปีที่ผ่านมา GTZ เป็นสำนักงานตัวแทนของรัฐบาลเยอรมัน ที่ดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยปฏิบัติภารกิจในนามของกระทรวงต่างๆ ภายใต้รัฐบาลเยอรมัน รัฐบาลของประเทศต่างๆ และองค์กรนานาชาติ อาทิ สหภาพยุโรป องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย รวมทั้งบริษัทเอกชนต่างๆ ในประเทศไทย GTZ ได้เข้ามาดำเนินงานเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว

ในภาพ จากซ้าย

1) นายบรรพต หงษ์ทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2) ดร. จรัลธาดา กรรณสูต อธิบดีกรมประมง

3) นายปเรตร์ อรรถวิภัชน์ ผู้จัดการส่วน การส่งเสริมอุตสาหกรรมกุ้ง GTZ

4) นายโรเบิร์ต เฮอร์แมน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูแอนด์มี จำกัด บริษัทผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทยรายใหญ่ จากประเทศออสเตรีย

ในภาพ จากซ้าย

1) นายปเรตร์ อรรถวิภัชน์ ผู้จัดการส่วน การส่งเสริมอุตสาหกรรมกุ้ง GTZ

2) นายกฤษฎา หงส์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ สุรีรัตน์ ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งอินทรีย์แห่งแรกของประเทศไทย

3) นางกุลชยา หงส์รัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สุรีรัตน์ ฟาร์ม

4) นางสาวปวีณา สุทธิศรีปก เจ้าหน้าที่สถานทูตไทย ประจำกรุงบรัสเซลส์

5) ดร.อาจารี ถาวรมาศ เจ้าหน้าที่สถานทูตไทย ประจำกรุงบรัสเซลส์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ศิริพร ตรีพรไพรัช

ผู้จัดการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน ประจำประเทศไทย

โทรศัพท์ 02 661 9273 ต่อ 13

โทรสาร 02 661 9281

อีเมล์ [email protected]

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net