ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม | newswit

ผู้บริหารบางจากฯ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน
ผู้บริหารบางจากฯ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน
(IESG) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี – นางกัณฑมาศ กฤตยานุกูล 30 Mar
สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี – กรุงเทพฯ--15 ธ.ค.--ปตท. สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety Group Association – IESG) จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขการรั่วไหลของน้ำมันในประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน หรือ IESG ได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี เมื่อวันที่ 13
สมาชิก IESG ร่วมให้ความช่วยเหลือระงับเหตุฉุกเฉินในธุรกิจปิโตรเลียม – กรุงเทพฯ--30 มี.ค.--ปตท. สมาชิกสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG : Oil Industry Environmental Safety Group Association) ประกอบด้วย บริษัทในอุตสาหกรรมน้ำมัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 บริษัท ร่วมลงนามในข้อตกลงการให้ความช่วยเหลือในการระงับเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเลียม เพื่อป้องกันการเกิดเหตุรุนแรง และควบคุมมิให้ปัญหาลุกลาม
ภาพข่าว: ปตท. ร่วมฝึกซ้อมกำจัดคราบน้ำมันระดับจังหวัด – กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือ กองทัพเรือ (ภาค3) สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) และหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมให้ความรู้การป้องกันภัยและการขจัดคราบน้ำมันทางทะเลให้แก่ นักศึกษา หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป
ปภ.พิษณุโลกร่วมกับ IESG จัดฝึกซ้อมแผนรับอุบัติเหตุฉุกเฉินจากการขนส่งวัตถุอันตรายและสารเคมี – กรุงเทพฯ--14 มี.ค.--ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดฝึกซ้อมแผนรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน กรณีภัยจากการขนส่งวัตถุและสารเคมีอันตราย ในวันที่ 15 มี.ค. นี้ นายบุญยิ่ง คุ้มสุพรรณ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า
IESG จดทะเบียนเป็นสมาคมแล้ว พร้อมรับสมาชิกเพิ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหล – กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ ภายหลังจากรวมกลุ่มกันมานานกว่า 30 ปี กลุ่ม IESG ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันแล้ว เตรียมเปิดรับสมาชิกเพิ่ม พร้อมร่วมมือกับรัฐอย่างเต็มที่ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันในระหว่างการขนส่งทางน้ำ นายกฤษฎา ชัยกุล
IESG จดทะเบียนเป็นสมาคมแล้ว พร้อมรับสมาชิกเพิ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหล – กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ภายหลังจากรวมกลุ่มกันมานานกว่า 30 ปี กลุ่ม IESG ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันแล้ว เตรียมเปิดรับสมาชิกเพิ่ม พร้อมร่วมมือกับรัฐอย่างเต็มที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันในระหว่างการขนส่งทางน้ำ นายกฤษฎา ชัยกุล