ภาพข่าว: ปตท. เปิดปฏิบัติการซ้อมแผนความปลอดภัยทางน้ำ

21 May 2015
นายกำพง กิตติธรกุล ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท . จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการและขจัดมลพิษทางทะเล ประจำปี 2558 ร่วมกับ สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) โดยฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ณ คลังปิโตรเลียมบางจาก กทม. และคลังน้ำมันศรีราชา จ.ชลบุรี เพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหล ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งน้ำมัน และความปลอดภัยในการปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากลต่อไป