สมาชิก IESG ร่วมให้ความช่วยเหลือระงับเหตุฉุกเฉินในธุรกิจปิโตรเลียม

30 Mar 2009

กรุงเทพฯ--30 มี.ค.--ปตท..

สมาชิกสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG : Oil Industry Environmental Safety Group Association) ประกอบด้วย บริษัทในอุตสาหกรรมน้ำมัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 บริษัท ร่วมลงนามในข้อตกลงการให้ความช่วยเหลือในการระงับเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเลียม เพื่อป้องกันการเกิดเหตุรุนแรง และควบคุมมิให้ปัญหาลุกลาม รวมทั้งช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายนันทชัย ประภาวัฒน์เวช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลัง เป็นผู้แทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามฯ และนายพิพิธ หงษ์จินดา ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนกลาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคม IESG ในปีนี้

โทรศัพท์ 0 2537 2538, 2571 ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

โทรสาร 0 2537 2572, 2517

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net