ภาพข่าว: ปตท. ร่วมฝึกซ้อมกำจัดคราบน้ำมันระดับจังหวัด

25 Feb 2009

กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--ปตท .

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือ กองทัพเรือ (ภาค3) สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) และหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมให้ความรู้การป้องกันภัยและการขจัดคราบน้ำมันทางทะเลให้แก่ นักศึกษา หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกำจัดคราบน้ำมันกู้ภัยทางทะเลระดับจังหวัด ณ ท่าเทียบเรือ อ่าวลึก จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขมิให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 0 2537 2538, 2571 ส่วนสื่อสารธุรกิจน้ำมัน ฝ่ายสื่อสารองค์กร ปตท.

โทรสาร 0 2537 2572, 2517

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net