ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ | newswit

ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ทำงานเชิงป้องกัน เก็บก่อนหาย ในผู้สูงอายุ – กิจกรรมครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่น ตั้งใจ 11 Apr
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ เนคเทค
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ เนคเทค
สวทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ – สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ Jan 2022
กรมทะเล จับมือ จุฬาฯ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กรมทะเล จับมือ จุฬาฯ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
พิสูจน์อัตลักษณ์สัตว์ทะเล เพื่อต่อยอดสู่การอนุรักษ์ – นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Jun 2020
วิจัยชี้ หลังยุติกิจการเหมือง
วิจัยชี้ หลังยุติกิจการเหมือง
พื้นที่พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ พบสารหนูในเด็กลดลง 12 เท่า – ต่อมาในเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมานี้ หรือกว่า 3 Oct 2019
ก.ล.ต. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับ
ก.ล.ต. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับ
5 หน่วยงานภาครัฐ สร้างเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายในตลาดทุน – (บก.ปอท.) Aug 2019
ก.ล.ต. ลงนาม MOU สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ก.ล.ต. ลงนาม MOU สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เพิ่มประสิทธิภาพตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานความผิดในตลาดทุน – นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า Jun 2019
ภาพข่าว: ก.ล.ต. ลงนาม MOU สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว: ก.ล.ต. ลงนาม MOU สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เพิ่มประสิทธิภาพตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานความผิดในตลาดทุน – Jun 2019
ก.ล.ต. ลงนาม MOU สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานความผิดในตลาดทุน – นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า "ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการรวบรวมและตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน ซึ่งปัจจุบันการกระทำผิดในตลาดทุนมีความซับซ้อนและยากต่อการหาพยานหลักฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องอาศัยความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนั้น
กระทรวงยุติธรรมพร้อมเป็นเจ้าภาพนำสมาชิก 13 ประเทศแลกเปลี่ยนความรู้ใน “การประชุมสัมมนาเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 8” 16-19 ส.ค.นี้ – พันตำรวจโท สุพจน์ นาคเงินทอง ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เผยว่า "ปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัด "การประชุมสัมมนาเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 8" ในวันที่ 16-19 สิงหาคมนี้
ภาพข่าว: สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
ภาพข่าว: สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558 – Sep 2015
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการตรวจพิสูจน์ สารพันธุกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ราษฎรที Dec 2014
เหมืองทอง‘อัครา รีซอร์สเซส’ หนุนคุณหญิงพรทิพย์ ตรวจสุขภาพรอบใหม่ ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อสร้างความชัดเจนและถูกต้อง – นายปกรณ์ สุขุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ให้การสนับสนุนและร่วมมืออย่างเต็มที่แก่คณะของคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจเช็คสุขภาพของชาวบ้านรอบเหมืองครั้งใหม่ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายนนี้ โดยจากการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารของ
SPU : ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
SPU : ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ขอเชิญร่วมฟัง”นิติวิทยาศาสตร์กับกระบวนการการยุติธรมมทางกฎหมาย โดย แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ – Oct 2014
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมสมาชิกเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์เอเชีย ครั้งที่ 5 ที่สิงคโปร์ – การประชุมในครั้งนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ กับอีก 13 ประเทศสมาชิกเครือข่าย ทั้งนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ได้เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์เอเชีย (Asian Forensic Science Network : AFSN) ตั้งแต่ปี 2551
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ร่วมกับ จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานีตรวจสารพันธุกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาทางทะเบียนราษฎร์ –
ภาพข่าว: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ให้เกียรติตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (LAB) สถาบันวิทยาศาสตร์ – กรุงเทพฯ--30 ต.ค.--สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์พา ป.ป.ส.ดูงานระบบการเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ – กรุงเทพฯ--30 ต.ค.--สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันโทนายแพทย์ เอนก ยมจินดา ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่าวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 - 15.00 น. คณะผู้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จำนวน 10 คน เข้าศึกษาการทำงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ (LAB) ที่อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว: สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมแผนการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (LAB) – กรุงเทพฯ--15 ต.ค.--สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ วันที่ 10 ตุลาคม 2556เวลา 10.00 น. พันตำรวจโทกฤษฎา ริบรวมทรัพย์ นักนิติวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักนิติวิทยาศาสตร์บริการเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมแผนการต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001:2008 – กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันโทนายแพทย์ เอนก ยมจินดา ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดการฝึกอบรมโครงการสัมมนาแนวทางการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมการอบรมข้อกำหนดและการทบทวนเอกสารคุณภาพ ระบบ ISO 9001 สำหรับสำนักงานเลขานุการกรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2556 ณ บ้านสวนแผ่นดินแม่ อ.บางปลาม้า
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ฝึกอบรมกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ – กรุงเทพฯ--4 มี.ค.--สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานฝึกอบรมกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard – กรุงเทพฯ--19 ก.พ.--สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยมีคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ ชั้น ๘ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดอบรม “โครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖” – กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กล่าวในฐานะประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖” ว่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จับมือสภาทนายความ และสถาบันพัฒนานักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ลงนามความร่วมมือ เรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน – กรุงเทพฯ--9 ม.ค.--สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สภาทนายความ และสถาบันพัฒนานักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ร่วมกับจัดงานสัมมนาเรื่องสิทธิมนุษยชนและนิติวิทยาศาสตร์ในกระบวนการยุติธรรมขึ้น โดยมีนายสัก กอแสงเรือง
หนึ่งทศวรรษสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สัมผัสความก้าวหน้าของนิติวิทยาศาสตร์ไทย (The Progressive of Thai Forensic Science) – กรุงเทพฯ--27 พ.ย.--สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ได้กำหนดจัดงาน๑ ทศวรรษสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครซึ่งนอกจากเป็นการฉลองวาระครบรอบการก่อตั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ครบรอบสิบปีหรือ ๑ ทศวรรษแล้ว
ก.ยุติธรรม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กับสำนักงานสอบสวนกลาง แห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Bureau of Investigation : FBI) ว่าด้วยเรื่อง การพัฒนาระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลสารพันธุกรรมเพื่อการสืบค้น – กรุงเทพฯ--23 พ.ย.--ก.ยุติธรรม ในวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีกำหนดการเป็นประธานการประชุมสัมมนานานาชาติ เครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์เอเชียประจำปี ๒๕๕๕
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประชุมสัมมนาการบริหารองค์กรและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร – กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง การบริหารองค์กรและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๕ อันจะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีของข้าราชการและประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นของส่วนราชการ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่องานสิทธิมนุษยชน วันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2555 – กรุงเทพฯ--9 ก.ค.--สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่องานสิทธิมนุษยชนวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ Forensic Science for Human Rights The 1st International Forensic Science Conference on Human Rights in Thailand 23 – 25 JULY 2012 Miracle Grand Convention Hotel,
นิสิตจุฬาฯ ดูงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ – กรุงเทพฯ--27 ก.พ.--สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.–๑๖.๐๐ น. ชมรมองค์กรนิสิตนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Asain Law Students’Association : Chulalongkorn University) จำนวน ๖๐ คน เข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๘, ชั้น ๙ (ฝั่งตะวันออก) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่