ภาพข่าว: สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมแผนการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (LAB)

15 Oct 2013

กรุงเทพฯ--15 ต.ค.--สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

วันที่ 10 ตุลาคม 2556เวลา 10.00 น. พันตำรวจโทกฤษฎา ริบรวมทรัพย์ นักนิติวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักนิติวิทยาศาสตร์บริการเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมแผนการต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะเดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ทางนิติวิทยาศาสตร์ (LAB) ของหน่วยงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2304อาคารสุขประพฤติ ชั้น 23 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (LAB) ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ณ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯดังต่อไปนี้

1. ห้องปฏิบัติการด้านพิษวิทยา

2. ห้องปฏิบัติการด้านสารพันธุกรรม (DNA)

3. ห้องปฏิบัติการด้านวัตถุพยานขนาดเล็ก เช่น เส้นผม เส้นขน ใยเสื้อผ้า

4. ห้องปฏิบัติการอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

5. ห้องปฏิบัติการด้านลายพิมพ์นิ้วมือ

พันตำรวจโทกฤษฎา ริบรวมทรัพย์กล่าวต่อว่าในส่วนของการเตรียมพร้อมของการบรรยายและสรุปนั้น ได้สั่งการให้สำนัก กลุ่มงานต่างๆของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ดำเนินการบรรยายผลการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โครงสร้างอัตรากำลังของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และสรุปในภาพรวม นอกจากนี้ยังได้สั่งการในการเตรียมความพร้อมทั้งสถานที่และการอำนวยความสะดวกให้กับรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

-กภ-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net