สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่องานสิทธิมนุษยชน วันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2555

09 Jul 2012

กรุงเทพฯ--9 ก.ค.--สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่องานสิทธิมนุษยชนวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Forensic Science for Human Rights

The 1st International Forensic Science Conference on Human Rights in Thailand

23 – 25 JULY 2012

Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand

พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่องานสิทธิมนุษยชน (Forensic Science for Human Rights) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กำหนดจัดการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่องานสิทธิมนุษยชน (Forensic Science for Human Rights) ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านนิติวิทยาศาสตร์กับสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงยุติธรรมด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 300 คน จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา มากกว่า 50 หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

การประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศ Australia, Denmark, Argentina, Philippines ร่วมเสวนาวิชาการ เรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และการนำองค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ใช้เพื่องานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและระดับนานาชาติ

-นท-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net