สถาบันนิติวิทยาศาสตร์พา ป.ป.ส.ดูงานระบบการเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์

30 Oct 2013

กรุงเทพฯ--30 ต.ค.--สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

พันโทนายแพทย์ เอนก ยมจินดา ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่าวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 - 15.00 น. คณะผู้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จำนวน 10 คน เข้าศึกษาการทำงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ (LAB) ที่อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เพื่อดูงานระบบการเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ใช้เป็นหลักฐานทางคดีของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้มากยิ่งขึ้น-กภ-