สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จับมือสภาทนายความ และสถาบันพัฒนานักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ลงนามความร่วมมือ เรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

09 Jan 2013

กรุงเทพฯ--9 ม.ค.--สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สภาทนายความ และสถาบันพัฒนานักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ร่วมกับจัดงานสัมมนาเรื่องสิทธิมนุษยชนและนิติวิทยาศาสตร์ในกระบวนการยุติธรรมขึ้น โดยมีนายสัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และนายวสันต์ พานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเป็นตัวแทน ในการลงนามความร่วมมือ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวถึงการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมนับเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของสังคมที่จะทำให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขภายใต้กฎกติกา หากจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้กระทำผิดได้รับบทลงโทษตามความผิดที่กระทำ ผู้บริสุทธิ์ไม่ถูกปรักปรำ แต่ในความเป็นจริงฟันเฟืองต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมต่างมุ่งเน้นความเป็นอิสระมากกว่าการมุ่งสู่การสร้างกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากมาย ทนายความเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่จะทำให้ผู้กระทำผิดถูกลงโทษและช่วยปกป้องผู้บริสุทธิ์ เครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในบทบาทนี้คือ องค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้การพิสูจน์ทราบการกระทำจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากพยานบุคคลและพยานหลักฐานในรูปแบบต่างๆ โดยที่พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด เนื่องจากมีหลักการและวิธีการพิสูจน์ด้วยกระบวนการและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆที่มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยินดีเป็นผู้สนับสนุนพยานบุคคลและพยานเอกสารต่างๆ นอกจากนี้พร้อมสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์กับทนายความเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีโดยเฉพาะทางด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้มีความร่วมมือดังกล่าวภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเอเชีย

ด้านนายสัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความ กล่าวว่า ในส่วนของสภาทนายความ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทั้งในฐานะโจทก์ จำเลยและประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการช่วยเหลือนั้นจะเป็นการช่วยเหลือแบบให้เปล่าตลอดทุกชั้นศาล ยกเว้นการเสียค่าธรรมเนียมศาล ดังนั้น หากประชาชนผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิ ร้องเรียนผ่านมายังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สภาทนายความ หรือสถาบันพัฒนานักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน สภาทนายความพร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย นอกจากนี้ยังรวมถึงการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่บุคลากรในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งร่วมกันเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชน สภาทนายความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรม และเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์สู่สังคมต่อไป