ข่าวประชาสัมพันธ์คาร์โก้การบินไทย | newswit

คาร์โก้การบินไทยเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินค่าบริการคลังสินค้าขาเข้าเบบดิจิทัล
คาร์โก้การบินไทยเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินค่าบริการคลังสินค้าขาเข้าเบบดิจิทัล
ผ่านเว็บไซต์และ ตู้ KIOSK THUNJAI (ทันจ่าย) สำหรับลูกค้าองค์กร – การชำระค่าบริการคลังสินค้าการบินไทย Dec 2022
คาร์โก้ การบินไทย เปิด Cargo Academy
คาร์โก้ การบินไทย เปิด Cargo Academy
ให้ความรู้ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ พร้อมสัมผัสการปฏิบัติงานเสมือนจริง – เนื่องจากปัจจุบัน Oct 2022
คาร์โก้การบินไทยหนุนเกษตรกรไทยผลักดันผลไม้ไทยสู่ตลาดโลก
คาร์โก้การบินไทยหนุนเกษตรกรไทยผลักดันผลไม้ไทยสู่ตลาดโลก
– บริษัท การบินไทยฯ ในฐานะสายการบินแห่งชาติมุ่งมั่นผลักดันการสร้างรายได้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศไม่เพียงแต่ในส่วน Mar 2022
คาร์โก้การบินไทยให้บริการขนส่งสินค้าตามตารางการบินฤดูหนาว
คาร์โก้การบินไทยให้บริการขนส่งสินค้าตามตารางการบินฤดูหนาว
ประจำปี 2564-2565 – เอเชีย ให้บริการขนส่งสินค้าในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-มะนิลา, โอซากา, นาโกยา, โตเกียว Nov 2021
คาร์โก้การบินไทยพร้อมให้บริการคลังสินค้าตามมาตรฐาน
คาร์โก้การบินไทยพร้อมให้บริการคลังสินค้าตามมาตรฐาน
Good Distribution Practices (GDP) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) – นอกจากนี้ Aug 2021
คาร์โก้การบินไทยเพิ่มบริการขนส่งสินค้า
คาร์โก้การบินไทยเพิ่มบริการขนส่งสินค้า
22 เส้นทาง ครอบคลุมทวีปเอเชีย ยุโรป และออสเตรเลีย – เอเชีย ให้บริการขนส่งสินค้าในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-นิวเดลี, Jul 2021
คาร์โก้การบินไทยขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19
คาร์โก้การบินไทยขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19
อย่างต่อเนื่อง อีก 1 ล้านโดส – บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเครื่องบินลำตัวกว้าง สำหรับขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 Jul 2021
ภาพข่าว: คาร์โก้การบินไทยรับรางวัล
ภาพข่าว: คาร์โก้การบินไทยรับรางวัล
“Certificate Of Appreciation” จากเจแปน แอร์ไลน์ – Mar 2019
ภาพข่าว: การบินไทยจัดประชุมผู้จัดการคาร์โก้
ภาพข่าว: การบินไทยจัดประชุมผู้จัดการคาร์โก้
การบินไทย ทั่วโลก ประจำปี 2018 – Sep 2018
ภาพข่าว: คาร์โก้การบินไทยรับรางวัลจากสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย
ภาพข่าว: คาร์โก้การบินไทยรับรางวัลจากสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย
– ทั้งนี้ งานประกาศรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นโดยสมาคมสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย Apr 2018
ภาพข่าว: คาร์โก้การบินไทยรับรางวัล
ภาพข่าว: คาร์โก้การบินไทยรับรางวัล
DHL Star Performance Award “DHL Outstanding Handling Service in Bangkok” 2017 – Apr 2018
ภาพข่าว: คาร์โก้การบินไทยจัดการประชุม
ภาพข่าว: คาร์โก้การบินไทยจัดการประชุม
“Cargo & Mail Sales System-wide Meeting” – ทั้งนี้ การประชุม "Cargo & Mail Sales System-wide Meeting" Nov 2017
ภาพข่าว: คาร์โก้การบินไทยรับรางวัล
ภาพข่าว: คาร์โก้การบินไทยรับรางวัล
“Corporate Social Responsibility Award” จากงานประกาศรางวัล Payload Asia Awards 2017 – ทั้งนี้ Oct 2017
ภาพข่าว: คาร์โก้การบินไทยรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ 2558 – อนึ่ง ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ หรือ คาร์โก้การบินไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ในฐานะสถานประกอบกิจการที่ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน
ภาพข่าว: คาร์โก้การบินไทยสนับสนุนการขนส่งปลาทูน่ากระป๋องถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ--20 เม.ย.--การบินไทย นายชิริกิ อะมาอิเกะ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการขายระวางสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ เมืองโตเกียว บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนายเซนโย โกะ (ขวาสุด) ผู้ช่วยผู้จัดการขายระวางสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ เมืองโตเกียว บริษัท การบินไทยฯ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบปลาทูน่ากระป๋อง จำนวน 42 ลัง ในนามมูลนิธิส่งเสริมกิจการลูกเสือแห่งประเทศไทย และกองลูกเสือวิสามัญฯ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
คาร์โก้ การบินไทย นำโบอิ้ง 777 ให้บริการขนส่งสินค้าเป็นครั้งแรก – กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--การบินไทย ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศด้วยเครื่องบินขนส่งสินค้า (Freighter) รุ่น โบอิ้ง 777-200LRF จำนวน 2 ลำ ในเส้นทาง ไป – กลับ กรุงเทพฯ - แฟรงก์เฟิร์ต สัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน และ เส้นทางกรุงเทพฯ – ฮ่องกง – อัมสเตอร์ดัม - กรุงเทพฯ สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน
คาร์โก้ การบินไทย นำโบอิ้ง 777 ให้บริการขนส่งสินค้าเป็นครั้งแรก – กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--การบินไทย ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศด้วยเครื่องบินขนส่งสินค้า (Freighter) รุ่น โบอิ้ง 777-200LRF จำนวน 2 ลำ ในเส้นทาง ไป – กลับกรุงเทพฯ - แฟรงก์เฟิร์ต สัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน และ เส้นทางกรุงเทพฯ – ฮ่องกง – อัมสเตอร์ดัม - กรุงเทพฯ สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน
คาร์โก้การบินไทย ให้บริการรับขนส่งสินค้าด่วนภายในประเทศ จากมือผู้ส่งถึงมือผู้รับ ภายใน 24 ชั่วโมง – กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--การบินไทย นายชาญชัย สิงห์โตโรจน์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2550 ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ หรือ คาร์โก้การบินไทย เปิดให้บริการรับขนส่งสินค้าและพัสดุเร่งด่วน ภายในประเทศ แบบจากมือผู้ส่งถึงมือผู้รับ (Door to Door Delivery) ภายใน