ภาพข่าว: คาร์โก้การบินไทยรับรางวัล DHL Star Performance Award “DHL Outstanding Handling Service in Bangkok” 2017

09 Apr 2018
นายดำรงค์ชัย แสวงเจริญ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (คาร์โก้) บริษัท การบินไทย.จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบรางวัล DHL Outstanding Handling Service in Bangkok จากนายพอล เอนนิส (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขายภาคพื้นแปซิฟิก บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ในงานประกาศรางวัล ACS Annual Award Dinner ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ ทั้งนี้ งานประกาศรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นโดย บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ให้บริการคลังสินค้าดีเด่น ในปี 2560 ซึ่งคาร์โก้ บริษัท การบินไทย ฯ ได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ด้วยความสามารถในการให้บริการรับส่งสินค้าแก่สายการบินลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม
ภาพข่าว: คาร์โก้การบินไทยรับรางวัล DHL Star Performance Award “DHL Outstanding Handling Service in Bangkok” 2017