ภาพข่าว: คาร์โก้การบินไทยรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ 2558

08 Jul 2015
เมื่อเร็วๆนี้ ม.ร.ว. จิรศักดิ์ จันทรทัต (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาการกรรมการผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ บริษัท การบินไทย.จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2558 จากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

อนึ่ง ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ หรือ คาร์โก้การบินไทย./a> ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ในฐานะสถานประกอบกิจการที่ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน