คาร์โก้ การบินไทย นำโบอิ้ง 777 ให้บริการขนส่งสินค้าเป็นครั้งแรก

26 Apr 2010

กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--การบินไทย./p>

ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศด้วยเครื่องบินขนส่งสินค้า (Freighter) รุ่น โบอิ้ง 777-200LRF จำนวน 2 ลำ ในเส้นทาง ไป – กลับกรุงเทพฯ - แฟรงก์เฟิร์ต สัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน และ เส้นทางกรุงเทพฯ – ฮ่องกง – อัมสเตอร์ดัม - กรุงเทพฯ สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายพิชัย จึงอนุวัติ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า การนำ โบอิ้ง 777-200LRF มาให้บริการนี้ เป็นการทำสัญญา Block Space (BSA) ทั้งลำระหว่างการบินไทย กับสายการบิน เซาท์เทิร์น แอร์ (SAI) โดยการบินไทยเป็นสายการบินแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้บริการด้วย โบอิ้ง 777-200LRF ใช้เครื่องยนต์แบบ GE90-110B1 ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับการ รับรองมาตรฐานเรื่องเสียง จึงสามารถให้บริการไปยังสนามบินต่างๆ โดยไม่ติดข้อจำกัดเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงได้ทุกแห่งสามารถบรรทุกสินค้าได้ถึง 102 เมตริกตันต่อเที่ยว ระวางบรรทุกสามารถรองรับแผ่นบรรทุกสินค้ามาตรฐานได้ถึง 37 แผ่น และมีพื้นที่เก็บสินค้าที่ไม่ได้บรรทุกบนแผ่น/ตู้ (Bulk Cargo) อีก 17 ลูกบาศก์เมตร ประตูรับสินค้าบนชั้นบรรทุกหลักมีขนาดใหญ่ สามารถรองรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่พิเศษได้ ทั้งยังเหมาะสำหรับการรับขนส่งสินค้าที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น การขนส่งสัตว์มีชีวิต และสินค้าประเภทวัตถุอันตรายได้อย่างดี โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง สินค้าสดประเภท ผักผลไม้ ดอกไม้ และสินค้าประเภท IT เช่น ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ฮาร์ตดิสก์

เครื่องบินขนส่งสินค้าโบอิ้ง 777-200LRF นี้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของสภาวะเศรษฐกิจโลก ในการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยและ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ไปสู่ยุโรปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มพื้นที่ระวางในการให้บริการแก่ลูกค้าของ ไทยคาร์โก้ ได้มากขึ้น นอกเหนือจากพื้นที่ในการขนส่งสินค้าใต้ท้องเครื่องบิน ผู้โดยสาร ทำให้ลูกค้าของ ไทยคาร์โก้ มีช่องทางในการขนส่งได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ คาดว่าการให้บริการด้วย โบอิ้ง 777-200LRF 2 ลำดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้ จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศของปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 24,120 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 31% และมีอัตราการบรรทุก (Freight Load Factor) 53.6% โดยผลประกอบการจากการใช้เครื่องบินขนส่งสินค้าโบอิ้ง 777-200LRF 2 ลำนี้

จะเป็นแนวทางในการวางแผนจัดหาเครื่องบินขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ระวางด้วยการทำ BSA ต่อไปในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการขนส่งของลูกค้า ได้อย่าง มีประสิทธภาพและส่งมอบบริการที่ดีสุดให้แก่ลูกค้า ตามพันธสัญญาของ THAI Cargo “ Always deliver the best ”

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม และตารางเวลาทำการบินได้ที่[email protected]