ภาพข่าว: คาร์โก้การบินไทยจัดการประชุม “Cargo & Mail Sales System-wide Meeting”

24 Nov 2017
เมื่อเร็วๆนี้ นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว (ที่ 4 จากซ้าย) รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย.จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิด "Cargo & Mail Sales System-wide Meeting" ซึ่งเป็นการมอบนโยบายให้แก่พนักงานขายระวางสินค้าจากสถานีต่างๆ ทั่วโลก ของฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (คาร์โก้) บริษัท การบินไทย ฯ โดยมี นางภัครา เรืองสิรเดโช (ที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน และนายดำรงค์ชัย แสวงเจริญ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (คาร์โก้) ร่วมในพิธีฯ ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย สุวรรณภูมิ
ภาพข่าว: คาร์โก้การบินไทยจัดการประชุม “Cargo & Mail Sales System-wide Meeting”

ทั้งนี้ การประชุม "Cargo & Mail Sales System-wide Meeting" จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของคาร์โก้ บริษัท การบินไทย.ฯ ในปีที่ผ่านมา โดยมีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มอบนโยบายด้านการบริหาร แผนกลยุทธ์ แผนการขาย รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ