ภาพข่าว: คาร์โก้การบินไทยรับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ 2560 ติดต่อกันเป็นปีที่ 9

17 Oct 2017
เมื่อเร็วๆนี้ นายดำรงค์ชัย แสวงเจริญ (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (คาร์โก้) บริษัท การบินไทย.จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับประกาศนียบัตรเกียรติยศ "สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน" ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ซึ่งได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 9 โดยเป็นรางวัลระดับ "เพชร" จากนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร
ภาพข่าว: คาร์โก้การบินไทยรับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ 2560 ติดต่อกันเป็นปีที่ 9