ภาพข่าว: การบินไทยจัดประชุมผู้จัดการคาร์โก้ การบินไทย ทั่วโลก ประจำปี 2018

13 Sep 2018
นายดำรงค์ชัย แสวงเจริญ (แถวนั่งที่ 7 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ บริษัท การบินไทย.จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้จัดการขายระวางสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ประจำสถานีทั่วโลก ประจำปี 2018 (Cargo and Mail Sales System-wide Meeting 2018) ซึ่งเป็นการสัมมนาเชิงกลยุทธ์ในหัวข้อ"Becoming a game changer" เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์การขายของคาร์โก้การบินไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา คาร์โก้การบินไทย ทำรายได้เพิ่มขึ้น 12% คิดเป็นเงิน 1,349 ล้านบาท นอกจากนี้ภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับสถานีที่ทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในช่วง Summer 2017 และ Winter 2017/18 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
ภาพข่าว: การบินไทยจัดประชุมผู้จัดการคาร์โก้ การบินไทย ทั่วโลก ประจำปี 2018