กลุ่มเหล็กสหวิริยา ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

กลุ่มเหล็กสหวิริยาตอบสนองนโยบายก.แรงงาน สนับสนุนจ้างงานคนพิการเชิงสังคมจำนวน 26 คน

๐๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ๐๗:๐๐

กลุ่มเหล็กสหวิริยาตอบสนองโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ตามมาตรา 35 ประเภทจ้างเหมาบริการ ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินการจ้างงานคนพิการภายใต้โครงการดังกล่าว จำนวน 26 คน ในการงานสนับสนุนในหน่วยบริการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนใกล้บ้านผู้พิการ เช่น

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ห่วงใย 71 หมู่บ้าน-โรงเรียนอำเภอบางสะพาน สนับสนุนชุดตรวจ ATK คัดกรองโควิด-19 ป้องกันคลัสเตอร์

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๕ ๑๗:๒๓

กลุ่มเหล็กสหวิริยา บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน (สสอ.บางสะพาน) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูอำเภอบางสะพาน ร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

๐๕ ธ.ค. ๒๕๖๕ ๐๕:๔๖

กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดจ่ายครึ่ง.กลุ่มเหล็กฯให้อีกครึ่ง ส่งรถสินค้าเคลื่อนที่ลดค่าครองชีพชาวบางสะพานยุคโควิด

๒๑ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๓๓

นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและปล่อยรถจำหน่ายสินค้าและอาหารเคลื่อนที่ในโครงการ จ่ายครึ่ง กลุ่มเหล็กสหวิริยาให้อีกครึ่ง ร่วมกับนายทนงศักดิ์ แข่งขัน ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา

เสริมแกร่งเยาวชนบางสะพานและพื้นที่ใกล้เคียง กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดทวนเข้มความรู้สู่มหา'ลัยออนไลน์

๑๖ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๘:๐๓

กลุ่มเหล็กสหวิริยา (SSI-TCRSS-TCS-BSBM-WCE) ร่วมกับโรงเรียนบางสะพานวิทยาจัดโครงการส่งเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มเหล็กสหวิริยา

๑๓ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๔๐

ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พร้อมคณะ เยี่ยมชม การดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มเหล็กสหวิริยา พื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเยี่ยมชมธนาคารชุมชนและสภาผู้นำชุมชนบ้านทุ่งนุ่น ต.พงศ์ประศาสน์

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมทอดผ้าป่าโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจวบคีรีขันธ์

๑๗ พ.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๒๙

กลุ่มเหล็กสหวิริยา เข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ

SSI-TCRSS-WCE-BSM รับรางวัลแรงงานดีเด่น 2564

๐๗ ต.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๕๗

นายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ให้แก่ บริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประกอบด้วยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท เวสท์โคสท์

พช.บางสะพานหนุนชุมชนมั่นคงด้านอาหาร กลุ่มเหล็กฯร่วมรัฐปลูกพืชผักสมุนไพรนำร่อง

๐๒ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๑:๑๔

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรม บางสะพานสร้างสุข ปลูกผักสมุนไพร ต้านภัยโควิค - 19 ร่วม ใจปลูกพืชผักสมุนไพร จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

พช.บางสะพานหนุนชุมชนมั่นคงด้านอาหาร กลุ่มเหล็กฯร่วมรัฐปลูกพืชผักสมุนไพรนำร่อง

๐๒ ก.ย. ๒๐๒๑ ๐๘:๓๗

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรม บางสะพานสร้างสุข ปลูกผักสมุนไพร ต้านภัยโควิค - 19 ร่วม ใจปลูกพืชผักสมุนไพร จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อดำเนินภารกิจสู้ภัยโรคโควิด-19 อำเภอบางสะพาน

๒๕ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๓๑

กลุ่มเหล็กสหวิริยา (SSI-TCRSS-BSBM-TCS-WCE) มอบเงินสนับสนุนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางสะพาน เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่ประจำปี 2564 เพื่อนำไปดำเนินภารกิจสู้ภัยโรคโควิด-19 ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอำเภอบางสะพาน โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บวัคซีนโควิดเพื่อชุมชน กลุ่มเหล็กสหวิริยามอบตู้แช่วัคซีนรพ.บางสะพาน

๑๙ ส.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๓๙

กลุ่มเหล็กสหวิริยา (SSI-TCRSS-TCS-BSBM-WCE) สนับสนุนตู้แช่สำหรับแช่วัคซีนโควิด-19 จำนวน 1 ตู้ให้กับโรงพยาบาลบางสะพาน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเก็บรักษาวัคซีน พร้อมสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนให้แก่ชุมชนในพื้นที่บางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยาผนึกซัพพลายเออร์ สร้างห้องความดันลบรพ.บางสะพาน

๑๖ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๒๐

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมทุนกับกลุ่มซัพพลายเออร์ สมทบทุนในการจัดสร้างห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) มอบให้แก่โรงพยาบาลบางสะพาน ภายในห้องฉุกเฉิน อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ผ่านการออกแบบ พัฒนา และควบคุมการก่อสร้างโดยทีมวิศวกร บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมทีมอาสาภาครัฐปฏิบัติการ ปรับปรุงพื้นที่รองรับผู้ป่วยโควิดรพ.บางสะพาน

๑๒ ก.ค. ๒๐๒๑ ๑๘:๑๖

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมปฏิบัติการสนับสนุนทีมส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วยนายอำเภอบางสะพาน ปลัดอำเภอบางสะพาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กองอาสารักษาดินแดน (อส.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรมฝึกอบรมชุมชน ทำผ้ามัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติบ้านฝ่ายท่า

๐๙ ก.ค. ๒๐๒๑ ๑๗:๕๔

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมทำผ้ามัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน ได้แก่ เปลือกโกงกาง ใบโกงกาง และลูกจาก รวมถึงฝึกอบรมทำกระเป๋าผ้าจากเศษผ้าที่เหลือใช้ ภายใต้งบประมาณ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและโครงการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา-บ้านทุ่งลานควาย ฝึกอบรมน้ำยาชีวภาพ สู้วิกฤตโควิด-19

๒๓ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๖:๓๕

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับผู้นำชุมและชาวบ้านทุ่งลานควาย หมู่ที่ 7 ต.แม่รำพึง จำนวน 30 คน จัดอบรมการทำน้ำยาอเนกประสงค์ สู้ภัยวิกฤตโควิด-19 เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครอบครัว เพิ่มรายได้ และเป็นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ได้แก่ สับปะรด มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนำมาเป็นส่วนผสม

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วม#SaveBangsaphan สนับสนุนอาหารทีมบริการฉีดวัคซีนCovid-19

๒๑ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๐๗:๕๔

กลุ่มเหล็กสหวิริยาภายใต้โครงการความร่วมมือSave Bangsaphan สนับสนุนอาหาร มูลค่า 20,000 บาท ให้แก่ทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางสะพาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่จิตอาสา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการและสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

กลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ-เจลแอลกอฮอล์ เสริมเกราะ 42 โรงเรียน รับมือ Covid-19 กรณีเปิดเทอม

๑๖ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๐๘:๓๙

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนางนฤมล สุภาพงษ์ ผู้จัดการอาวุโสชุมชนสัมพันธ์ 1 ศูนย์พัฒนาความสัมพันธ์ชุมชนกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด และเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้แก่สถานศึกษาในอำเภอบางสะพาน จำนวน 42 แห่ง ภายใต้โครงการความร่วมมือ

เพื่อชุมชนบางสะพานปลอดภัยกลุ่มเหล็กสหวิริยามอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด 71 หมู่บ้าน

๑๑ พ.ค. ๒๐๒๑ ๐๗:๕๔

กลุ่มเหล็กสหวิริยา (SSI,TCRSS,TCS,BSBM,WCE) เดินหน้าสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง โดยมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดให้แก่ทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอบางสะพานผ่านผู้นำชุมชน 71 หมู่บ้าน 7 ตำบลในพื้นที่อำเภอบางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยาติดอาวุธนักรบชุดกาวน์ มอบหน้ากากอนามัย N95 รพ.บางสะพาน

๐๕ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๒๖

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยคณะทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ ร่วมส่งกำลังใจและความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางสะพาน ผู้เปรียบเสมือน นักรบชุดกาวน์ ด่านหน้าในอำเภอบางสะพานที่ต้องรับมือในวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยส่งมอบหน้ากากอนามัย N95

เสริมแกร่งความรู้ 5 ร.ร.เขตบางสะพาน กลุ่มเหล็กร่วมงานตลาดนัดวิชาการ

๑๒ เม.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๑๙

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนางนฤมล สุภาพงษ์ ผู้จัดการอาวุโสชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 5 โรงเรียนในอำเภอบางสะพาน ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน โรงเรียนบ้านทองมงคล โรงเรียนบ้านดอนสง่า โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ และ

เหล็กสหวิริยาสืบสานประเพณีสงกรานต์ สนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุชุมชน

๐๙ เม.ย. ๒๐๒๑ ๑๗:๓๑

กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึงและองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

ท่าเรือประจวบ - ซีฮอร์ส ลงนาม MOU เดินเรือเฟอร์รี่จุกเสม็ด-บางสะพาน

๐๙ ก.พ. ๒๐๒๑ ๑๓:๒๖

นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC (ที่ 3ผู้ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)