"ท่าเรือประจวบ" ซ้อมทุ่นกักน้ำมันตอกย้ำความปลอดภัย

22 Mar 2023

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ พีพีซี ผู้ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดซ้อมแผนฉุกเฉินการใช้ทุ่นกักน้ำมัน เน้นความปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่ง

"ท่าเรือประจวบ" ซ้อมทุ่นกักน้ำมันตอกย้ำความปลอดภัย

นายพิทูล กองเลข หัวหน้าแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด นำพนักงานที่เกี่ยวข้องฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินการใช้ทุ่นกักน้ำมัน พร้อมกล่าวว่า การฝึกปฏิบัติการในทุกๆครั้งจะช่วยตอกย้ำพนักงานในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้ได้ทบทวนแนวทางปฏิบัติ และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ หากเกิดกรณีน้ำมันหกรั่วไหลลงสู่ทะเลจากเรือที่เข้ามาเทียบท่าขนถ่ายสินค้าในเขตท่าเทียบเรือ โดยแผนปฏิบัติการสำหรับภาวะฉุกเฉินได้ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของท่าเรือ

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินการใช้ทุ่นกักน้ำมัน กรณีเกิดน้ำมันรั่วไหลจากเรือเดินทะเล เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนแนวทางปฏิบัติงาน และฝึกฝนให้เกิดความเข้าใจและความชำนาญในการปฏิบัติงานการใช้ทุ่นกักน้ำมัน เพราะ "พีพีซี" เราใส่ใจเรื่องความปลอดภัย ณ ท่าเทียบเรือ A

"ท่าเรือประจวบ" ซ้อมทุ่นกักน้ำมันตอกย้ำความปลอดภัย