"ท่าเรือประจวบ" สนับสนุนชุมชนบางสะพานร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567

12 Jan 2024

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ พีพีซี ผู้ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมสนับสนุนชุมชนบางสะพานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567 กับหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ตามปณิธานของบริษัทฯ ที่ต้องการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กไทย กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทั้งด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ สร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวซึ่งจะช่วยในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจที่ดี เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นอนาคตของชาติอย่างมีคุณภาพ โดยมีนายธนาวุฒิ ธนะไชย หัวหน้าแผนกบริการท่าและตรวจสอบสินค้า ตัวแทนบริษัทฯ เป็นผู้มอบเงินสนับสนุน และมอบจักรยานให้กับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่บางสะพานอย่างทั่วถึง

"ท่าเรือประจวบ" สนับสนุนชุมชนบางสะพานร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567