"ท่าเรือประจวบ" จัดอบรม Introduction to Feeder Operations

29 May 2023

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ พีพีซี ผู้ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดอบรมหลักสูตร "Introduction to Feeder Operations" เสริมทัพให้ความรู้กับพนักงานในองค์กร

"ท่าเรือประจวบ" จัดอบรม Introduction to Feeder Operations

นายจิร โชตินุชิต กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร "Introduction to Feeder Operations" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจหลักการ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของระบบ ลักษณะ รูปแบบ ประเภทของคอนเทนเนอร์ โดยมี กัปตัน ดร.ณัชริน สกุลสำเภาพล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ จากสมาคมผู้รับจัดการจนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) และโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชลธิศ (สำนักงานกรุงเทพฯ) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566