"ท่าเรือประจวบ" จัดงาน Town Hall Meeting - หนึ่งเสียงเป็นพลัง ขับเคลื่อนองค์กร

26 May 2023

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ พีพีซี ผู้ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดกิจกรรม Town Hall Meeting - หนึ่งสียงเป็นพลัง ขับเคลื่อนองค์กร ครั้งที่ 2 เพื่อให้แต่ละฝ่ายนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2

"ท่าเรือประจวบ" จัดงาน Town Hall Meeting - หนึ่งเสียงเป็นพลัง ขับเคลื่อนองค์กร

กิจกรรม Town Hall Meeting #2 ในครั้งนี้เป็นลักษณะเปลี่ยนความคิด กระบวนการ ประสบการณ์ต่างๆ ในการทำงานมาเล่าสู่กันฟัง โดยได้รับเกียรติจากคุณจิร  โชตินุชิต กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการทุกฝ่ายมาร่วมพูดคุยถึงเป้าหมาย ทิศทางและกลยุทธ์ผลการดำเนินงานของฝ่ายโดยมีพนักงานทุกหน่วยงาน ทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังให้แก่พนักงานทุกคนในการพัฒนางาน พัฒนาตัวเอง และเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจและพร้อมแสดงออกถึงการเป็นตัวตนของ "ท่าเรือประจวบ" ผ่านกิจกรรม 1 เสียงที่อยากได้ยิน มาร่วมแลกเปลี่ยนไอเดียในการทำงาน เพื่อการเรียนรู้ พัฒนาต่อยอดไปด้วยกัน ณ ห้องประชุมธราดล (บางสะพาน) เมื่อวันก่อน

"ท่าเรือประจวบ" จัดงาน Town Hall Meeting - หนึ่งเสียงเป็นพลัง ขับเคลื่อนองค์กร