ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๖:๕๕ น.

พัฒนาชุมชน ข่าวประชาสัมพันธ์ “พัฒนาชุมชน”

นครชัยแอร์ ร่วมกับ สำนักงานเขตจตุจักร และชุมชนบริเวณใกล้เคียง จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต และและซอยวิภาวดี 19 ทั่วไป—๗ ธ.ค. ๕๙

นครชัยแอร์ ร่วมกับ สำนักงานเขตจตุจักร และชุมชนบริเวณใกล้เคียง จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต และและซอยวิภาวดี 19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางสาวศศิชา

การประชุมวิชาการนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน (Innovation for Community Well-Being) ทั่วไป—๒๕ พ.ย. ๕๙

รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า งานพัฒนาชุมชนและสังคมนั้นถือเป็นนโยบายสำคัญของ มจธ. บุคลากรทุกฝ่าย

มิชลินอาสาพัฒนาชุมชน ปีที่ 7 ยานยนต์—๒๑ พ.ย. ๕๙

ส่งต่อรอยยิ้มและความสุขเป็นที่เรียบร้อย สำหรับเหล่า "พนักงานจิตอาสาของมิชลิน" ที่ได้เข้าร่วมโครงการ "มิชลินอาสาพัฒนาชุมชน" ปีที่ 7 ส่งมอบสนามเด็กเล่นที่สร้างสรรค์จากยางรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานและส่วนต่อเติมอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านบ่อระแหง ต.พังตรุ

เยาวชนบุโบย รักษ์ทะเลอันดามัน ทั่วไป—๑๘ พ.ย. ๕๙

เยาวชนบ้านบุโบย เห็นคุณค่าทะเลอันดามันร่วมเรียนรู้และอนุรักษ์ทะเลอันดามันแหล่งรายได้ครอบครัว สานต่อภารกิจผู้ใหญ่พัฒนาชุมชนเข้มแข็งสืบไป. บ้านบุโบย มีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,210 ไร่ อาณาเขตทิศเหนือ ติดกับตันหยงลาไน้ มีคลองละงูกั้นขวาง ทิศใต้ติดกับหมูบ้านกาแบง

ภาพข่าว: นายกชื่นชม และขอบใจมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั่วไป—๑๑ พ.ย. ๕๙

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมและชื่นชม "ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ "ผลงานที่ผ่านกระบวนการพัฒนาสร้างสรรค์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยสถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับ คำชื่นชม

มรภ.สงขลา ขยายความร่วมมือทางวิชาการ ม.ปุตรา ทั่วไป—๑๑ พ.ย. ๕๙

มรภ.สงขลา ผนึก ม.ปุตรา ขยายผลความร่วมมือทางวิชาการ ประเดิมงานพัฒนาชุมชน หลังสัมพันธภาพด้านกีฬา-นักศึกษาไปได้สวย งานวิเทศฯ เตรียมเดินตามโรดแมป สร้างความร่วมมือกับนานาชาติ ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

RBRU : มรภ.รำไพพรรณี ถ่ายทอดการพลิตหัวโขนและเครื่องแต่งกายโขนสดให้กับเยาวชน ทั่วไป—๑๐ พ.ย. ๕๙

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการฝึกอบรมการผลิตหัวโขนและเครื่องแต่งกายโขนสด ณ โรงเรียนบางกะจะ ทุกวันพุธ เป็นเวลา15 วัน เพื่อเพิ่มทักษะการผลิตหัวโขนและเครื่องแต่งกายโขนสดให้กับเครือข่าย การแสดงวัฒนธรรมชุมชน

RBRU : นักศึกษา มรภ.รำไพพรรณี รวมกลุ่มจิตอาสาในนาม ทูตความดีแห่งประเทศไทย ปี ทั่วไป—๑๐ พ.ย. ๕๙

นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี รวมกลุ่มจิตอาสาในนาม "ทูตความดีแห่งประเทศไทย ปี 2559 หรือ Gen A 2016" เพื่อแสดงพลังในการดำเนินกิจกรรม " สู้วิกฤติน้ำเค็มดินเค็ม สู่แปลงผักโรงเรียนชุมชน"

RBRU : คณะนิเทศศาสตร์ มรภ.รำไพฯ ร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือชุมชน ทั่วไป—๙ พ.ย. ๕๙

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรม สัมมนา และ ค่ายอาสา พัฒนาชุมชน เขตอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยกิจกรรมมีการอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องความปรองดองสมานฉันท์ในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังให้เยาวชนที่มีจิตอาสาร่วมกับกรรมการหมู่บ้าน

เยาวชนบุโบย ร่วมรักษ์ทะเลอันดามัน ทั่วไป—๑ พ.ย. ๕๙

เยาวชนบ้านบุโบย เห็นคุณค่า-ร่วมเรียนรู้และอนุรักษ์ทะเลอันดามัน แหล่งรายได้ครอบครัว สานต่อภารกิจผู้ใหญ่ร่วมพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง. บ้านบุโบย มีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,210 ไร่ อาณาเขตทิศเหนือ ติดกับตันหยงลาไน้ มีคลองละงูกั้นขวาง ทิศใต้ติดกับหมูบ้านกาแบง

ขยายเวลาเปิดรับไอเดียโครงการพฤกษาชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคมจนถึงวันที่ 30 ทั่วไป—๓๑ ต.ค. ๕๙

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เชิญชวนนิสิต/นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ทีมละ 3-5 คน ร่วมส่งแนวคิดโครงการพัฒนาชุมชน/สังคม ใน "โครงการพฤกษา ชวนน้อง สร้างคุณค่าเพื่อสังคม" เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่

ภาพข่าว: SME Development Bank ประชุมแนวทางพัฒนาชุมชนเกาะพะงัน สู่ Social Enterprise ทั่วไป—๒๕ ต.ค. ๕๙

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SME Development Bank ร่วมประชุมกับผู้บริหารและผู้นำในชุมชนท้องถิ่นเกาะพะงัน กองทุนหมู่บ้าน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมโรงแรมเกาะพะงัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มรภ.สงขลา บูชาบรมครูพัฒนาชุมชน ทั่วไป—๒๑ ต.ค. ๕๙

มรภ.สงขลา บูชาครูพัฒนาชุมชน ปี 2559 ชูแนวคิด หนึ่งความดีถวายสมเด็จพระภัทรมหาราช บรมครูพัฒนาชุมชน พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นำเสนอพระราชประวัติ หลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา ผศ.จรูญศักดิ์ บุญญาพิทักษ์

มรภ.สงขลา ออกค่ายสร้างฝายมีชีวิต ดึงชุมชนอนุรักษ์น้ำตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๕๙

มรภ.สงขลา นำนักศึกษาพัฒนาชุมชนกว่า 300 คน ออกค่ายสร้างฝายมีชีวิต ดึงคนในท้องถิ่นร่วมบริหารจัดการน้ำ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น.ส.ถวิล อินทรโม อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศูนย์ OTOP รามอินทรา จัดตลาดนัดไทยช่วยไทย ช็อป ชิม ชิล อาหารดี 4 ภาค 20-22 ต.ค. ทั่วไป—๑๓ ต.ค. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน การดำเนินงานในระดับภูมิภาคสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยการจัดงานฉลองครบรอบ 3 ปี OTOP ตลาดนัดไทยช่วยไทยยิ่งช็อปยิ่งได้ ณ ศูนย์ OTOP ใต้ทางด่วน

ภาพข่าว: บางสะพานสัมพันธ์ เครือสหวิริยา รับใบประกาศเกียรติคุณด้านการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ทั่วไป—๑๑ ต.ค. ๕๙

นายมนตรี วายุพา นายอำเภอบางสะพาน มอบใบประกาศเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ให้แก่นางศศิธร พิริยกิจ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บางสะพานสัมพันธ์ จำกัด ในเครือสหวิริยา เนื่องในโอกาสที่เครือสหวิริยาได้ร่วมมือกับผู้นำชุมชน ช่วยกันพัฒนาโครงการต่างๆ