ลีลาศชาววัง ครั้งที่ 2 พร้อมสุนทราภรณ์วงใหญ่

18 Dec 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมลีลาศชาววัง ครั้งที่ 2 ภายในงานวันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีรำลึก สวนบ้านแก้วแฟร์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของสมาคม ชมรม สโมสรลีลาศทั่วประเทศ

ลีลาศชาววัง ครั้งที่ 2 พร้อมสุนทราภรณ์วงใหญ่

ณ โรงยิมอเนกประสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานเปิดงาน ลีลาศชาววัง ครั้งที่ 2 พร้อมวงดนตรีสุนทราภรณ์วงใหญ่ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในงานวันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีรำลึก สวนบ้านแก้วแฟร์ โดยอธิการบดีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมแสดงความรู้สึกยินดีที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อันเป็นกิจกรรมที่แสดงพลังและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชมรมลีลาศต่าง ๆ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณคณะผู้ดำเนินงาน ทั้งชมรมพลศึกษารำไพพรรณี ชมรมรวมใจรักสามัคคีลีลาศพลับพลานารายณ์ ชมรมลีลาศชาวจันท์ สโมสรลีลาศฟลอเฟื่องฟ้า ชมรมลีลาศพลิ้วเพลิน ฟลอลีลาศวังสำราญจังหวัดราชบุรี ชมรมลีลาศอำเภอเขาสมิง ชมรมลีลาศจันท์กระจ่างฟ้า ที่ให้การสนับสนุนและร่วมงานในครั้งนี้

ลีลาศชาววัง ครั้งที่ 2 พร้อมสุนทราภรณ์วงใหญ่