เอสวีแอล กรุ๊ป ผนึกกำลังราษฎร์-รัฐ ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน ผ่านเวทีการประชุม คปข. ครั้งที่ 5/2566

23 Nov 2023

นายวิโรจน์ ชูแก้ว ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอบางสะพาน (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน (คปข.) ครั้งที่ 5/2566 เพื่อหารือแนวทางพัฒนาและบูรณาการขับเคลื่อนงานขนส่ง งานจราจร ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน รวมถึงงานพัฒนาด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ อ.บางสะพาน ฯลฯ โดยมีนายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร ผู้บริหารจากเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) (ซ้ายสุด) เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ สำนักงานขนส่งอำเภอบางสะพาน หน่วยงานสาธารณสุข ผู้แทนสถานศึกษา นักธุรกิจ ผู้นำชุมชน และภาคเอกชน ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ

เอสวีแอล กรุ๊ป ผนึกกำลังราษฎร์-รัฐ ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน ผ่านเวทีการประชุม คปข. ครั้งที่ 5/2566