พช.สุรินทร์ ร่วมจำหน่ายสินค้า OTOP ในงาน"มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566"

20 Nov 2023

วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ บริเวณสนามกีฬาศรีณรงค์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการ นำสินค้า OTOP จำหน่ายในงาน "มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ให้พี่น้องประชาชนได้มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การส่งเสริมภูมิปัญญามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งต่อยอดการพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

พช.สุรินทร์ ร่วมจำหน่ายสินค้า OTOP ในงาน"มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566"

สำหรับวันนี้ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นำสินค้าจำหน่ายในงาน "มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566 โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำหน่ายสินค้า ทั้งหมด 23 ร้าน มียอดจำหน่าย Offline เป็นเงิน 323,000 บาท และผ่าน Platfrom : ตลาดของดีเมืองสุรินทร์ (surinbest.com) เป็นเงิน 131,095 บาท รวมยอดจำหน่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน 454,095บาท

ยอดจำหน่ายสะสม วันที่ 1 - 3 จำนวน ทั้งสิ้น 1,323,053 บาท

พช.สุรินทร์ ร่วมจำหน่ายสินค้า OTOP ในงาน"มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566"