ข่าวประชาสัมพันธ์ไทยรักษ์ป่า | newswit

เอ็กโก กรุ๊ป และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
เอ็กโก กรุ๊ป และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
ส่งมอบ เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยว ยกระดับแม่กลางหลวง ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว นิเวศวัฒนธรรม – นายเทพรัตน์ 08 Nov
เอ็กโก กรุ๊ป โดย มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
เอ็กโก กรุ๊ป โดย มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
ประสานพลัง กรมป่าไม้ ขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำและป่าชุมชน – 24 Jul
เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
และ วว. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพและอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน – 30 May
วว. จับมือ เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
วว. จับมือ เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
ถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน ส่งเสริมอาชีพ อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน – ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต 30 May
เอ็กโก กรุ๊ป เปิดรับสมัครเด็ก
เอ็กโก กรุ๊ป เปิดรับสมัครเด็ก
ม.ปลาย สายกรีน ลุยสำรวจป่าต้นน้ำอินทนนท์ ในค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 56 – นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ 10 Mar
ภาพข่าว: เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
ภาพข่าว: เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
จับมือ อช.ดอยอินทนนท์ ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน มุ่งรักษาระบบนิเวศป่าเมฆ Feb 2020
เอ็กโก กรุ๊ป ชวนน้อง ม.ปลาย “Check
เอ็กโก กรุ๊ป ชวนน้อง ม.ปลาย “Check
in ป่า สืบหาคาร์บอน” ในค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 53 – เยาวชนที่มีหัวใจรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Feb 2019
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า จับมือ อช.ดอยอินทนนท์
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า จับมือ อช.ดอยอินทนนท์
เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอย มุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าเมฆ จุดสูงสุดแดนสยาม – Dec 2018
ภาพข่าว: เอ็กโก กรุ๊ป พาเยาวชน
ภาพข่าว: เอ็กโก กรุ๊ป พาเยาวชน
“Gen Wild” ไปสัมผัสความหลากหลายในป่ากว้าง ในค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 51 – ในภาพ: เอ็กโก กรุ๊ป โดย Mar 2018
เอ็กโก กรุ๊ป ชวนร่วมค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า
เอ็กโก กรุ๊ป ชวนร่วมค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า
รุ่นที่ 51 ภายใต้แนวคิด “Gen Wild ความหลากหลายในป่ากว้าง” – ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Feb 2018
ภาพข่าว: เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
ภาพข่าว: เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
ลงนามความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมส่งมอบ “3 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขาหลวง” – ในภาพ: Jun 2017
ภาพข่าว: เอ็กโก กรุ๊ป พาเยาวชนเดินป่าต้นน้ำตามรอยพ่อใน
ภาพข่าว: เอ็กโก กรุ๊ป พาเยาวชนเดินป่าต้นน้ำตามรอยพ่อใน
“ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 49” – ในภาพ: เอ็กโก กรุ๊ป โดย นางวาสนา วงศ์พรหมเมฆ Apr 2017
แบกเป้ “เดินป่าต้นน้ำตามรอยพ่อ”
แบกเป้ “เดินป่าต้นน้ำตามรอยพ่อ”
กับค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 49 – เยาวชนที่มีหัวใจรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มนุษยสัมพันธ์ดี Feb 2017
ภาพข่าว: มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ผนึกกำลังกรมอุทยานแห่งชาติฯ
ภาพข่าว: มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ผนึกกำลังกรมอุทยานแห่งชาติฯ
ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในกิจกรรม “จิตอาสาประชารัฐ ร่วมฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ขุนห้วยหมื่อเอ” ณ ดอยอินทนนท์ – ในภาพ: Jul 2016
Sanook! ปลุกพลังออนไลน์ ริเริ่มโครงการ
Sanook! ปลุกพลังออนไลน์ ริเริ่มโครงการ
“#คิดถึงป่า” สร้างต้นแบบการปลูกป่าอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วไทย พิเศษ! Jun 2016
ภาพข่าว: มูลนิธิไทยรักษ์ป่า จัดโครงการ
ภาพข่าว: มูลนิธิไทยรักษ์ป่า จัดโครงการ
“อนุรักษ์ไม้หมายเมือง ครั้งที่ 7” สืบสานงานอนุรักษ์ต้นไม้ท้องถิ่นเมืองเชียงใหม่ – โครงการ Jun 2014
ภาพข่าว: เอ็กโก กรุ๊ป พาเยาวชนเรียนรู้ธรรมชาติ
ภาพข่าว: เอ็กโก กรุ๊ป พาเยาวชนเรียนรู้ธรรมชาติ
ผ่านวิถีชีวิต “คนต้นน้ำ” ในโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า ปีที่ 17 – ในภาพ: (แถวยืนที่ 2 ตรงกลาง ใส่แจ็คเก็ต Apr 2014
เอ็กโก กรุ๊ป พาเยาวชนสัมผัสวิถีชีวิต “คนต้นน้ำ” ในโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 41 – กรุงเทพฯ--17 พ.ค.--เอ็กโก กรุ๊ป บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป จับมือมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่เอ็กโก กรุ๊ป ก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ สานต่อโครงการ “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 41” ภายใต้แนวคิด
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ปลูก “ข่อย” ฟื้นไม้หมายถิ่น เมืองเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ--15 มิ.ย.--มูลนิธิไทยรักษ์ป่า “ในอดีตสันป่าข่อยเป็นย่านชุมชนเล็กๆ ซึ่งปัจจุบันคือด้านหลังตลาดสันป่าข่อย เหตุที่ได้ชื่อว่า สันป่าข่อย สันนิษฐานว่า น่าจะมีเนิน หรือสัน กั้นระหว่างลำน้ำปิง กับที่ทำกินของชาวบ้าน และมีต้นข่อย ขึ้นอยู่ในบริเวณนั้น เป็นจำนวนมาก จนเป็นจุดสังเกตของคนเดินทางผ่านไปมาเป็นจุดเด่น จึงได้ชื่อว่า สันป่าข่อย” เจ้าดวงเดือน ณ
เอ็กโก กรุ๊ป ชวนคนรุ่นใหม่ไขความลับธรรมชาติ ในโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 38 – กรุงเทพฯ--2 มี.ค.--เอ็กโก กรุ๊ป เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า เปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 14 – 18 ปี จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 38 ภายใต้แนวคิด “ไขความลับธรรมชาติ แก้สมการ 4 ธาตุสำคัญ” ได้แก่ ดิน น้ำ ลม และไฟ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพข่าว: มูลนิธิไทยรักษ์ป่า จับมือกรมทางหลวง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมปลูกต้นไม้เอกลักษณ์ท้องถิ่น ในงาน “อนุรักษ์ไม้หมายเมือง ปี 4” – กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--มูลนิธิไทยรักษ์ป่า พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ (กลาง) องคมนตรี ในฐานะประธานอำนวยการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า พร้อมด้วย เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ และคณะภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์ไม้หมายเมือง ไม้หมายถิ่น อาทิ กรมทางหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชุมชนดอนจั่น จ.เชียงใหม่ ร่วมกันปลูกไม้หมายถิ่น และไม้มงคล
ภาพข่าว: เอ็กโก กรุ๊ป ชูแนวคิด “ZERO Waste ของเสียเหลือศูนย์” ในโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 33 – กรุงเทพฯ--18 พ.ค.--เอ็กโก กรุ๊ป เอ็กโก กรุ๊ป ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทย จัดโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 33 ภายใต้แนวคิด “ZERO Waste ของเสียเหลือศูนย์” เพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในใจเยาวชน โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน
เอ็กโก กรุ๊ป จับมืออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ชวน ส่งภาพถ่าย “ไฟฟ้า...พลังงานเพื่อชีวิต” เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 29-30 – กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--มาร์เก็ต-คอมส์ เอ็กโก กรุ๊ป จับมืออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ชวนเด็กรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว ส่งภาพถ่าย “ไฟฟ้า...พลังงานเพื่อชีวิต”เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 29-30 เอ็กโก กรุ๊ป ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทย ร่วมกับ
เสียงสะท้อนจากเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ … ในค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ – กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--เอ็กโก กรุ๊ป “I LOVE EGCO” ตัวหนังสือบรรจงเขียนจากปลายปากกาของ สุนิสา บินหะบีสะมะแอ หนูน้อยนักอนุรักษ์ป่า จากจังหวัดนราธิวาส ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 27” ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่เพิ่งผ่านพ้นไปหมาดๆ นี้
ภาพข่าว: มูลนิธิไทยรักษ์ป่าจับมือกรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า – กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--เอ็กโก กรุ๊ป นายกมลวัฒน์ วิเศษศิริ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายสมยศ พลจันทร์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
ภาพข่าว: เอ็กโก กรุ๊ป จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองและเยาวชน ในโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 26 - 27 – กรุงเทพฯ--7 มี.ค.--ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน เอ็กโก กรุ๊ป ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทย จัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองและเยาวชน ในโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 26 - 27 เพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม และให้คำแนะในการเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนจำนวน 140 คน ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผลงานจากการเขียนเรียงความในหัวข้อ
ภาพข่าว: เอ็กโก กรุ๊ป สืบสานเจตนารมณ์งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสนับสนุนการจัดตั้งมูลนิธิไทยรักษ์ป่า – กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน ฯพณฯ องคมนตรี พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานอำนวยการมูลนิธิไทยรักษ์ป่าให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานมูลนิธิฯ ซึ่งสนับสนุนโดยเอ็กโก กรุ๊ป ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิศิษฎ์ อัครวิเนค (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ (ที่ 3 จากขวา) และนายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ (ที่ 2 จากขวา)
เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ชวนนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ เขียนบทความ “ป่าต้นน้ำ...ต้นกำเนิดของชีวิต” เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 26 – กรุงเทพฯ--30 พ.ย.--ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน เอ็กโก กรุ๊ป ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทย และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เดินหน้าปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 14-18 ปี ร่วมเขียนบทความในหัวข้อ “ป่าต้นน้ำ...ต้นกำเนิดของชีวิต”
ภาพข่าว: เอ็กโกจัดค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 20 – กรุงเทพฯ--21 เม.ย.--เจดับบลิวที พับบลิค รีเลชั่นส์ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก ผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย โดย นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ (แถวยืนที่ 1 ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร นำเยาวชนอายุระหว่าง 14 – 18 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกจากการเขียนบทความภายใต้หัวข้อ “ป่ากับฉันเราให้ซึ่งกันและกันได้อย่างไร” จำนวน 70 คน
กลุ่มบริษัทผลิตไฟฟ้า จัดประกวดบทความเข้าร่วมค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า 5 วัน 4 คืน ดอยอินทนนท์ – กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--กลุ่มรักเด็ก ประกวดบทความเข้าร่วมค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า 5 วัน 4 คืน ดอยอินทนนท์ โดยกลุ่มบริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก ระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน เดือนมีนาคม 2549 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 มกราคม 2549 ร่วมประกวดบทความชิงโอกาสเข้าร่วมค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า กลุ่มบริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก