ภาพข่าว: เอ็กโก กรุ๊ป พาเยาวชนเดินป่าต้นน้ำตามรอยพ่อใน “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 49”

03 Apr 2017
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลซึ่งก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานโดยเอ็กโก กรุ๊ป และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ผนึกกำลังจัด "ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 49" ภายใต้แนวคิด "เดินป่าต้นน้ำตามรอยพ่อ" พาเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 58 คน ไปเดินป่าต้นน้ำสูงสุดของประเทศไทย เพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนอย่างยั่งยืน ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 - 25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ในเส้นทางที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมเรียนรู้หลักการทรงงานในพื้นที่อินทนนท์ เช่น กาแฟพระราชทานต้นแรก สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ตลอดจนสัมผัสวิถีชีวิตของคนต้นน้ำชาวปกาเกอะญอ ที่สามารถผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า
ภาพข่าว: เอ็กโก กรุ๊ป พาเยาวชนเดินป่าต้นน้ำตามรอยพ่อใน “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 49”

ในภาพ: เอ็กโก กรุ๊ป โดย นางวาสนา วงศ์พรหมเมฆ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ร่วมด้วย นายสุวพันธ์ ฉ่ำเฉลิม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและกรรมการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า และ นายวุฒิพงษ์ ดงคำฟู ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมจากค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 49