ภาพข่าว: เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า จับมือ อช.ดอยอินทนนท์ ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน มุ่งรักษาระบบนิเวศป่าเมฆ พร้อมส่งเสริมจิตสำนึกรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน

18 Feb 2020
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลซึ่งก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานโดยเอ็กโก กรุ๊ป เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สำคัญของประเทศให้เกิดความยั่งยืน นำโดย ดร.พสุ โลหารชุน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เอ็กโก กรุ๊ป และ นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป และประธานกรรมการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ร่วมส่งมอบ "เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานที่ปรับปรุงใหม่" ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หลังเปิดให้บริการเส้นทางฯ มากว่า 20 ปี เพื่อรักษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าเมฆและป่าต้นน้ำสำคัญของประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกรักษ์ป่าต้นน้ำแก่เยาวชนและนักท่องเที่ยว โดยมี นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย (ที่ 2 จากขวา) รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้รับมอบ และได้รับเกียรติจาก นายคมสัน สุวรรณอัมพา (ที่ 3 จากขวา) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี
ภาพข่าว: เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า จับมือ อช.ดอยอินทนนท์ ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน มุ่งรักษาระบบนิเวศป่าเมฆ พร้อมส่งเสริมจิตสำนึกรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน