"เอ็กโก กรุ๊ป พาเยาวชนสัมผัสวิถีชีวิต “คนต้นน้ำ” ในโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 41"

17 May 2013

กรุงเทพฯ--17 พ.ค.--เอ็กโก กรุ๊ป

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป จับมือมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่เอ็กโก กรุ๊ป ก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ สานต่อโครงการ “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 41” ภายใต้แนวคิด “คนเล็กในป่าใหญ่” ด้วยการนำเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ กว่า 60 คน เดินทางสู่อ้อมกอดแห่งธรรมชาติ เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในป่า ศึกษาระบบนิเวศของป่าต้นน้ำ รวมทั้งสัมผัสวิถีชีวิตและการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของชุมชนคนต้นน้ำกับป่า อย่างชุมชนชาวปกาเกอะญอ บ้านสันดินแดง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน เมื่อเร็วๆ นี้

“ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า” ได้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ 3 หน่วยงานข้างต้น ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 15 ปี มีการฝึกอบรมเยาวชนมาแล้ว 40 รุ่น รวมกว่า 2,600 คน โดยมุ่งปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ ป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้นำไปเผยแพร่บอกต่อทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ เพื่อสานต่อภารกิจอนุรักษ์ธรรมชาติให้ขยายวงกว้างสู่สังคม

ติดต่อ:

ฝ่ายสื่อสารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป

กุลทิชา หุ่นรำภู โทร. 0 2998 5137

Email: [email protected]

-กผ-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net