ภาพข่าว: มูลนิธิไทยรักษ์ป่า จัดโครงการ “อนุรักษ์ไม้หมายเมือง ครั้งที่ 7” สืบสานงานอนุรักษ์ต้นไม้ท้องถิ่นเมืองเชียงใหม่

18 Jun 2014
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป ก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ นำโดย คุณสุวพันธ์ ฉ่ำเฉลิม กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิไทยรักษ์ป่า และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บัญชี เอ็กโก กรุ๊ป ผนึกกำลังหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนบ้านต้นเกว๋น และองค์กรเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ ร่วมกันปลูก “ต้นมะเกว๋น” หรือต้นตะขบป่า ต้นไม้เอกลัษณ์ท้องถิ่นของชุมชนบ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในงาน “อนุรักษ์ไม้หมายเมือง ครั้งที่ 7” ณ วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น) โดยได้รับเกียรติจาก เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานในงานเมื่อเร็วๆ นี้
ภาพข่าว: มูลนิธิไทยรักษ์ป่า จัดโครงการ “อนุรักษ์ไม้หมายเมือง ครั้งที่ 7” สืบสานงานอนุรักษ์ต้นไม้ท้องถิ่นเมืองเชียงใหม่

โครงการ “อนุรักษ์ไม้หมายเมือง ครั้งที่ 7” จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง ตลอดจนปลูกจิดสำนึกให้เยาวชนและคนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของการดูแลและรักษาต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นในภาพ:คุณนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ที่ 3 จากขวา)คุณสุวพันธ์ ฉ่ำเฉลิม กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิไทยรักษ์ป่า และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บัญชี เอ็กโก กรุ๊ป (ที่ 3 จากซ้าย)คุณณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ที่ 2 จากซ้าย)คุณจณิน วัฒนปฤดา เลขาธิการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า และผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป (ซ้ายสุด)

ภาพข่าว: มูลนิธิไทยรักษ์ป่า จัดโครงการ “อนุรักษ์ไม้หมายเมือง ครั้งที่ 7” สืบสานงานอนุรักษ์ต้นไม้ท้องถิ่นเมืองเชียงใหม่