ภาพข่าว: เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ลงนามความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมส่งมอบ “3 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขาหลวง”

09 Jun 2017
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลซึ่งก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อร่วมดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระหว่างปี 2560 – 2564 พร้อมส่งมอบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกพรหมโลก น้ำตกกะโรม และน้ำตกอ้ายเขียว ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าต้นน้ำภาคใต้ สำหรับเยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งเอ็กโก กรุ๊ป
ภาพข่าว: เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ลงนามความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมส่งมอบ “3 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขาหลวง”

ในภาพ: นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป และประธานกรรมการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า และ นายสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในกลุ่ม เอ็กโก ร่วมส่งมอบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 3 เส้นทาง ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ให้แก่ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี ดร.ทรงธรรม สุขสว่างผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ และ นายวิกรานต์ ทั่วด้าว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ร่วมเป็นสักขีพยาน