ภาพข่าว: มูลนิธิไทยรักษ์ป่า จับมือกรมทางหลวง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมปลูกต้นไม้เอกลักษณ์ท้องถิ่น ในงาน “อนุรักษ์ไม้หมายเมือง ปี 4”

13 Jun 2011

กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--มูลนิธิไทยรักษ์ป่า

พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ (กลาง) องคมนตรี ในฐานะประธานอำนวยการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า พร้อมด้วย เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ และคณะภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์ไม้หมายเมือง ไม้หมายถิ่น อาทิ กรมทางหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชุมชนดอนจั่น จ.เชียงใหม่ ร่วมกันปลูกไม้หมายถิ่น และไม้มงคล จำนวน 100 ต้น ในงาน “อนุรักษ์ไม้หมายเมือง ปี 4” ณ บริเวณแยกเชียงขางแสนงาม จ.เชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืน เมื่อเร็วๆ นี้

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net