ข่าวประชาสัมพันธ์เขาหินซ้อน | newswit

กรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
กรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
เตรียมพบกับงานวันดินโลก ปี 2566 – 13 Aug
44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุขศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุขศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จ.ฉะเชิงเทรา – การดำเนินงานของศูนย์ฯ มีรูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการในพื้นที่ 07 Aug
NPS สนับสนุนนำดื่มบริการประชาชน
NPS สนับสนุนนำดื่มบริการประชาชน
งานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2566 – 10 Jul
NPS ร่วมสบทบทุนผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงอาคาร
NPS ร่วมสบทบทุนผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงอาคาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน – 26 Jun
NPS สนับสนุนโครงหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน
NPS สนับสนุนโครงหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน
เสริมสร้างอาชีพและพัฒนาศักยภาพชุมชน – ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสันติภาพและสถาบัน 30 May
NPS สนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
NPS สนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนในชุมชน – 19 Apr
NPS จัดกิจกรรมส่งความสุขมื้อกลางวัน
NPS จัดกิจกรรมส่งความสุขมื้อกลางวัน
โรงเรียนบ้านม่วงโพรง – 11 Jan
NPS ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน
NPS ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน
สนับสนุนถังพลาสติกจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน – 01 Dec
NPS สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
NPS สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ – Sep 2022
NPS สนับสนุนถังน้ำใช้ประโยชน์ในชุมชน
NPS สนับสนุนถังน้ำใช้ประโยชน์ในชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้า – Aug 2022
NPS จัดกิจกรรมส่งความสุขมื้อกลางวัน
NPS จัดกิจกรรมส่งความสุขมื้อกลางวัน
โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ – Aug 2022
NPS ร่วมกับ รพ.สต. บ้านม่วงโพรง
NPS ร่วมกับ รพ.สต. บ้านม่วงโพรง
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน เบาหวาน เบาไว้ เบาใจ – Jun 2022
NPS สนับสนุนการทำงานเจ้าหน้าที่บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์
NPS สนับสนุนการทำงานเจ้าหน้าที่บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์
มอบกล้องวงจรปิด แก่สถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน – Apr 2022
NPS สนับสนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์
NPS สนับสนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์
เสริมศักยภาพด้านทรัพยากรทางการศึกษา – Mar 2022
พนักงานจิตอาสา NPS ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน
พนักงานจิตอาสา NPS ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน
เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน – Feb 2022
NPS ร่วมสนับสนุนโครงการปลูกป่า
NPS ร่วมสนับสนุนโครงการปลูกป่า
เนื่องในวันดินโลก – Dec 2021
NPS ร่วมส่งกำลังใจสู้โควิด-19
NPS ร่วมส่งกำลังใจสู้โควิด-19
มอบถุงปันสุข ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน – Oct 2021
NPS สนับสนุนชุมชนเข้มแข็งในโครงการ
NPS สนับสนุนชุมชนเข้มแข็งในโครงการ
ปลูกผักสวนครัว ลดรายจ่ายชุมชน – Aug 2021
NPS จัดกิจกรรม โรงไฟฟ้าห่วงใย
NPS จัดกิจกรรม โรงไฟฟ้าห่วงใย
ใส่ใจสุขภาพชุมชน ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก – Jul 2021