ข่าวประชาสัมพันธ์เขาหินซ้อน | newswit

NPS สนับสนุนเถ้าชีวมวลเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร
NPS สนับสนุนเถ้าชีวมวลเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร
แก่สวนรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้า – 07 Jun
NPS จัดกิจกรรมส่งความสุขมื้อกลางวัน
NPS จัดกิจกรรมส่งความสุขมื้อกลางวัน
โรงเรียนบ้านชำขวาง ต.เขาหินซ้อน – 14 Mar
กรมพัฒนาที่ดิน ชวนมาร่วมรับฟังเสวนา
กรมพัฒนาที่ดิน ชวนมาร่วมรับฟังเสวนา
บอกเล่าเก้าสิบ กับหมอดินอาสา กูรูของชุมชน ในงานวันดินโลก ปี 2566 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา – พบกับการเสวนา 29 Nov
กรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
กรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
เตรียมพบกับงานวันดินโลก ปี 2566 – 13 Aug
44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุขศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุขศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จ.ฉะเชิงเทรา – การดำเนินงานของศูนย์ฯ มีรูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการในพื้นที่ 07 Aug
NPS สนับสนุนนำดื่มบริการประชาชน
NPS สนับสนุนนำดื่มบริการประชาชน
งานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2566 – 10 Jul
NPS ร่วมสบทบทุนผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงอาคาร
NPS ร่วมสบทบทุนผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงอาคาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน – 26 Jun
NPS สนับสนุนโครงหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน
NPS สนับสนุนโครงหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน
เสริมสร้างอาชีพและพัฒนาศักยภาพชุมชน – ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสันติภาพและสถาบัน May 2023
NPS สนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
NPS สนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนในชุมชน – Apr 2023
NPS จัดกิจกรรมส่งความสุขมื้อกลางวัน
NPS จัดกิจกรรมส่งความสุขมื้อกลางวัน
โรงเรียนบ้านม่วงโพรง – Jan 2023
NPS ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน
NPS ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน
สนับสนุนถังพลาสติกจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน – Dec 2022
NPS สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
NPS สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ – Sep 2022
NPS สนับสนุนถังน้ำใช้ประโยชน์ในชุมชน
NPS สนับสนุนถังน้ำใช้ประโยชน์ในชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้า – Aug 2022
NPS จัดกิจกรรมส่งความสุขมื้อกลางวัน
NPS จัดกิจกรรมส่งความสุขมื้อกลางวัน
โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ – Aug 2022
NPS ร่วมกับ รพ.สต. บ้านม่วงโพรง
NPS ร่วมกับ รพ.สต. บ้านม่วงโพรง
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน เบาหวาน เบาไว้ เบาใจ – Jun 2022
NPS สนับสนุนการทำงานเจ้าหน้าที่บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์
NPS สนับสนุนการทำงานเจ้าหน้าที่บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์
มอบกล้องวงจรปิด แก่สถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน – Apr 2022