NPS สนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรมทำบุญผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนวัดลำมหาชัย

23 Dec 2022

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาในชุมชน มอบน้ำดื่มให้โรงเรียนวัดลำมหาชัย ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ในการจัดทำบุญผ้าป่าการศึกษา เป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อเยาวชนที่เป็นอนาคตของชุมชน

NPS สนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรมทำบุญผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนวัดลำมหาชัย